Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 18 đến 31-1-2021 của Ban Tổ chức Trung ương
13:46' 2/2/2021

Tập trung cao độ tham mưu tổ chức, phục vụ chu đáo, khoa học, trách nhiệm, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tích cực chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Dự, theo dõi việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn năm 2020 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tổ chức Khu ủy Khu V và tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đó là những nội dung chính tại Hội nghị giao ban tuần ngày 1-2-2021 của Ban Tổ chức Trung ương.Toàn cảnh giao ban chiều 1-2-2020.

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động xây dựng thông báo phân công phục vụ và triển khai thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo, qua đó góp phần vào thành công của Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, đã tham gia hoàn thành tốt việc tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý của đại biểu vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, tập trung vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Tích cực tham mưu phục vụ Tiểu ban Nhân sự và công tác bầu cử khoa học, bài bản, khách quan. Trong đó, đã hoàn thiện “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII”; chuẩn bị nội dung phục vụ tốt các phiên họp, thảo luận về công tác nhân sự của Đại hội. Theo dõi, nắm tình hình các đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, kịp thời phản ánh, giải quyết những tình huống phát sinh. Trên cơ sở đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 ủy viên “bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ”. Đã ban hành Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị toàn quốc quán triệt nội dung này.

Phối hợp tổ chức tiếp đón, hướng dẫn đại biểu khách mời dự phiên khai mạc, bế mạc Đại hội bài bản, cẩn trọng, chu đáo. Tham gia Trung tâm Báo chí Đại hội XIII chủ động, kịp thời phản ánh, thông tin, tuyên truyền kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội, góp phần lan tỏa khí thế mới, niềm tin trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.


Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng đồng chí Phan Thăng An, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ giữ chức Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm, Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và công tác nội bộ. Tiếp tục đôn đốc các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai các mặt công tác sau đại hội đảng bộ các cấp. Qua theo dõi, đến hết ngày 31-1-2021, 54/63 tỉnh (thành ủy); 37/71 ban, bộ, ngành Trung ương đã đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn năm 2020. Đã tổ chức trang trọng, ý nghĩa Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Tổ chức Khu ủy Khu V tại TP. Đà Nẵng. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về việc phân công, bổ nhiệm đồng chí Phan Thăng An, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ giữ chức Ủy viên Thường trực Tiểu Ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, chủ động, nỗ lực, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, định hướng một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo Chỉ thị 05/CT-TTg, ngày 28-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm “chống dịch như giống giặc”, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Hai là, tham mưu Tiểu ban Điều lệ Đảng hoàn thiện “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII” trình ban hành sau Đại hội XIII; đồng thời, triển khai các đề tài, đề án theo chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Ba là, tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII và kiện toàn các chức danh Nhà nước theo quy định. Chuẩn bị quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bốn là, tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIII của Đảng và kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội XIII.

Năm là, tích cực chuẩn bị nội dung tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và triển khai Kế hoạch Tết Nguyên đán Tân Sửu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, ý nghĩa.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS