Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 15 đến ngày 21-2-2021 của Ban Tổ chức Trung ương
11:35' 23/2/2021

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng; đồng thời, thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K” và tăng cường các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 trong cơ quan. Đó là những nội dung được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 22-2-2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

                                                       Toàn cảnh buổi giao ban.

Trong không khí phấn khởi, vui tươi của những ngày đầu năm mới, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ sau Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; nghiên cứu kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII. Tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nội dung Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII). Tiếp tục dự, theo dõi, báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn năm 2020 tại các địa phương và bộ, ban, ngành Trung ương.

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các Đề án “Quy định về tiêu chuẩn chức danh; nhiệm vụ, quyền hạn và chính sách, chế độ đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia, trợ lý, thư ký”; “Xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung” để báo cáo cấp có thẩm quyền. Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và công tác nội bộ. Đã ban hành Tờ trình đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2020. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, phát hành thư cảm ơn và chúc mừng năm mới của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Đặc biệt, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp trao đổi, giảng dạy chuyên đề bồi dưỡng kiến thức về công tác tổ chức xây dựng Đảng cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại cơ quan từ năm 2016 đến nay.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19; Ban đã tổ chức xét nghiệm kiểm soát dịch bệnh cho 251 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan tại Hà Nội với kết quả 100% cán bộ âm tính với dịch bệnh; trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại các tầng làm việc; kiểm tra, đo thân nhiệt của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và những người đến làm việc tại cơ quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được của các vụ, cục, đơn vị trong tuần; đồng thời, định hướng một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và kiểm soát tốt dịch bệnh trong cộng đồng.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; tham mưu nội dung phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành các đề tài, đề án theo chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Bốn là, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung và các điều kiện tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; chuẩn bị nội dung báo cáo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII và tổng kết Đại hội XIII của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin - tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp và thành công Đại hội XIII của Đảng, tạo khí thế thi đua mới trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 và Kế hoạch Thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Thảo Nguyên
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS