Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 22-2 đến ngày 28-2-2021 của Ban Tổ chức Trung ương
14:28' 4/3/2021
Ban Tổ chức Trung ương tích cực tham mưu Bộ Chính trị kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII; kịp thời hướng dẫn về công tác nhân sự chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung cao độ chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII và Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 1-3-2021 của Ban Tổ chức Trung ương.
Toàn cảnh buổi giao ban.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định về việc đồng chí Hoàng Trọng Hưng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương để chuyển công tác về Ủy Ban kiểm tra Trung ương; đồng thời, phân công đồng chí Nguyễn Công Bằng phụ trách Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.
Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành báo cáo kết quả công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Hoàn thành Báo cáo về công tác bố trí, sắp xếp cán bộ sau Đại hội XIII của Đảng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử và chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII). Kịp thời trao đổi, giải đáp những vướng mắc của các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20-1-2021 để chuẩn bị thật tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bám sát chương trình công tác năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các đề án, nhiệm vụ được giao để trình cấp có thẩm quyền. Tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan đã triển khai các hoạt động ý nghĩa, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức chương trình Tết trồng cây và Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2021” tại Tuyên Quang và ủng hộ chương trình “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2021 do Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương phát động.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các vụ, cục, đơn vị trong tuần. Thời gian tới, trước tình hình đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Lãnh đạo Ban chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tích cực tham mưu kiện toàn công tác nhân sự sau Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm khoa học, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch “đúng người, đúng việc”.
Hai là, tích cực phối hợp chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn năm 2020.
Ba là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành các, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung và các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin - tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: PG

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS