Thời sự - Chính trị
Toạ đàm khoa học "Quan niệm, lý thuyết và kinh nghiệm các nước về phương thức cầm quyền của đảng chính trị”
17:25' 19/3/2021
Sáng 19-3-2021, tại Hà Nội, Toạ đàm khoa học “Quan niệm, lý thuyết và kinh nghiệm các nước về phương thức cầm quyền của đảng chính trị” đã diễn ra với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý và đông đảo công chức trẻ của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Dương Mộng Huyền, Trợ lý Trưởng Ban, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) chủ trì Toạ đàm.


Toàn cảnh Hội thảo.

Đây là toạ đàm nằm trong kế hoạch triển khai nghiên cứu Đề tài “Một số giải pháp đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay” do Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) chủ trì nghiên cứu, tham mưu. Toạ đàm có ý nghĩa quan trọng giúp các nhà nghiên cứu trao đổi, thảo luận các vấn đề lý luận về đảng cầm quyền và phương thức cầm quyền của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và giá trị tham chiếu đối với nước ta.

Trong không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, toạ đàm đã tiếp thu nhiều ý kiến trao đổi quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý.

Xuất phát từ kết quả nghiên cứu của bản thân cũng như kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của cơ sở, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, từ đó gợi mở được nhiều vấn đề như kiến giải rõ hơn hệ cơ sở lý thuyết về “lãnh đạo và phương thức lãnh đạo”, “cầm quyền và phương thức cầm quyền”; tham chiếu kinh nghiệm về đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền và đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của các chính đảng ở các nước trên thế giới, trong những thể chế chính trị khác nhau, dẫn tới hàm ý với Việt Nam; luận giải những vấn đề tác động tới yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng,…

Đỗ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS