Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 8-3 đến ngày 21-3-2021 của Ban Tổ chức Trung ương
21:7' 22/3/2021

Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, chuẩn bị nghiêm túc, dân chủ, kỹ lưỡng, khách quan, đúng quy định các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII); phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tích cực hoàn thiện các đề án trình cấp có thẩm quyền. Đồng thời, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 22-3-2021 của Ban Tổ chức Trung ương.   Quang cảnh Hội nghị.

Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu công tác nhân sự trình Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII), trên cơ sở đó, BCH Trung ương đã thực hiện đúng quy định, thảo luận dân chủ, khách quan, xem xét kỹ lưỡng, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và xin ý kiến kiện toàn lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước với sự tập trung, thống nhất rất cao. Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bám sát Chương trình công tác, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổ chức các hội thảo lấy ý kiến góp ý của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để hoàn thành đề án, nhiệm vụ được giao. Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 với sự tham dự của hơn 2.200 đại biểu đến từ 70 điểm cầu trên cả nước.

Ban đã triển khai quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Ban Tổ chức Trung ương bảo đảm dân chủ, minh bạch, khách quan để lựa chọn những đại biểu đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và thực sự tiêu biểu tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Tiếp tục làm tốt công tác cán bộ cơ quan, quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên cho cán bộ, công chức trẻ trong cơ quan; cử cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở các đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Tích cực triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm Tháng Thanh niên năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các vụ, cục, đơn vị trong tuần, đồng thời chỉ đạo một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, cụ thể:

Một là, tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV; tiếp tục tham mưu kiện toàn lãnh đạo của các cơ quan của Trung ương, các ban cán sự đảng, đảng đoàn. Phối hợp thẩm định và triển khai công tác cán bộ thường xuyên, bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Hai là, tiếp tục bám sát địa bàn, nắm tình hình công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Phối hợp hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. 

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành các đề án, nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Tập trung chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.

Bốn là, tăng cường tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Năm là, tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021) bảo đảm trang trọng, thiết thực, ý nghĩa. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Ban Tổ chức Trung ương trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: PG
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS