Thời sự - Chính trị
Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01- HD/TW về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
23:31' 25/3/2021
Sáng ngày 25-3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của BCH Trung ương và Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; đại diện một số đơn vị : Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 35 đảng bộ trực thuộc, với 1.071 tổ chức cơ sở đảng và 81.752 đảng viên. Đảng ủy Khối đã thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho 23 đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên cho 95 đảng ủy cơ sở. Trong Đảng bộ Khối có 11 đảng bộ toàn ngành, 24 đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ hội sở chính ngân hàng và đảng bộ cơ quan.

Để Quy định số 29-QĐ/TW đi vào cuộc sống, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt đối với đại diện các cấp ủy trực thuộc, đại diện các cấp ủy cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở và cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở. Chỉ đạo nghiêm túc việc phổ biến, triển khai Quy định số 29-QĐ/TW tới các cấp ủy, chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối để thống nhất thực hiện. Hằng năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra, đảng viên làm công tác đảng các cấp, trong đó Quy định số 29-QĐ/TW là một nội dung quan trọng được tập huấn thường xuyên.

Về Hướng dẫn số 01-HD/TW, dự thảo báo cáo cũng đánh giá công tác quán triệt, triển khai thực hiện được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt. Đảng ủy Khối cũng kịp thời tổ chức hội nghị tập huấn Hướng dẫn số 01-HD/TW. Hằng năm, các cấp ủy trực thuộc tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ làm cồng tác đảng các cấp về Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện những nội dung của Hướng dẫn số 01-HD/TW.

Tại Hội nghị đã có 5 đại biểu đại diện cho đảng ủy trực thuộc, góp ý vào dự thảo Báo cáo Tổng kết. Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Dự thảo báo cáo đã đánh giá được thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc thi hành Điều lệ Đảng; về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung với Ban Tổ chức Trung ương, góp phần tham mưu, xây dựng Quy định thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương và Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả trong thi hành Điều lệ Đảng. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo công tác học tập, quán triệt và xây dựng các văn bản cụ thể hóa Quy định số 29-QĐ/TW của BCH Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, nhất là hiệu lực, hiệu quả trong thi hành Điều lệ Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Quang Dương yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; đoàn kết xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ảnh trên) chia sẻ, Quy định số 196-QĐ/TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước đã có một số điểm không còn phù hợp, Đảng ủy Khối kiến nghị Ban Bí thư có chỉ đạo về việc tổng kết từ thực tiễn và nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả của mô hình tổ chức đảng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại và sắp xếp tổ chức bộ máy; từ đó khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, xuyên suốt của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tập trung, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc thi hành Điều lệ Đảng và kịp thời nắm bắt, tổng hợp từ thực tiễn những khó khăn, vướng mắc về mô hình tổ chức đảng và các vấn đề cụ thể trong việc thi hành Điều lệ Đảng, báo cáo với BTV Đảng ủy Khối để nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp.


Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS