Thời sự - Chính trị
Bến Tre sơ kết việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy
9:2' 24/9/2021
Sáng ngày 23-9-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy.
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đại diện đảng ủy các xã, phường, thị trấn và một số ấp, khu phố.
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, đến nay toàn tỉnh có 1.017 trường hợp thực hiện kiêm nhiệm và nhất thể hóa: cấp tỉnh 2; cấp huyện 26; cấp xã 180; ấp, khu phố 809. Việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm đã góp phần giảm các đầu mối, số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý và người hoạt động không chuyên trách, việc xử lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ có đồng bộ và nhanh hơn so với trước; các mô hình thực hiện đều được các cấp ủy thảo luận thống nhất, lựa chọn địa bàn, nhân sự cơ bản đảm bảo đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực, uy tín để thực hiện và được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Đây là kết quả quan trọng thể hiện sự tập trung cao trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa X.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn có những hạn chế nhất định, đó là: Một số cán bộ bố trí kiêm nhiệm trong lãnh đạo, điều hành chưa toàn diện; đôi lúc thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng, sắp xếp thời gian chưa hợp lý, chất lượng và hiệu quả công việc chưa cao. Một số nơi chậm chấn chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp để thực hiện. Thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, bí thư kiêm chủ tịch UBND xã, bí thư kiêm trưởng ấp, khu phố tỷ lệ đạt thấp so với yêu cầu. Chưa có cơ chế, quy định cụ thể nên việc xây dựng quy chế hoạt động ở một số đơn vị còn gặp lúng túng. Do chỉ thực hiện kiêm nhiệm chức danh nên trong quá trình tham mưu cho cấp ủy, UBND huyện vẫn còn thực hiện theo cơ chế, quy chế của từng cơ quan, chưa có quy định chung cho chức danh kiêm nhiệm nên một số nhiệm vụ mang tính tương đồng giữa 2 cơ quan chưa được rút gọn về quy trình, thủ tục.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình kiêm nhiệm theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị và các mô hình theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 28-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải xác định việc thực hiện chủ trương bố trí các mô hình kiêm nhiệm là nhiệm vụ quan trọng để tạo sự đột phá trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là ở cơ sở. Chú trọng đổi mới cách nghĩ, cách làm, quyết tâm, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong thực hiện; khi mô hình có hiệu quả thì phải mạnh dạn nhân rộng và thực hiện đồng bộ các mô hình bí thư đồng thời là trưởng ấp, khu phố; những người hoạt động không chuyên trách kiêm những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo phương châm “học tập điển hình", “bắt kịp điển hình" và “vượt qua điển hình". Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt hơn. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt đầy đủ và tổ chức triển khai các mô hình theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 28-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW. Để thực hiện tốt các mô hình kiêm nhiệm, nhất là chức danh kiêm nhiệm ở cơ sở, bí thư kiêm trưởng ấp, khu phố, ngoài việc bảo đảm về trình độ, năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm, cấp ủy các cấp cần chú trọng về điều kiện kinh tế của gia đình để cán bộ, đảng viên an tâm công tác, tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ cho cán bộ đảm nhiệm công việc kiêm nhiệm để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Mai Hoàng Nhanh Văn phòng Tỉnh ủy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS