Thời sự - Chính trị
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
23:0' 29/9/2021

Sáng 29-9, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10-2021 bằng hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu với Hội nghị báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Hình ảnh từ điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, các đồng chí báo cáo viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Khối.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề: “Đường Hồ Chí Minh trên biển - hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc”; Tình hình biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trên cơ sở Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 29-7-2021 và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương về kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2021) cùng với các thông tin do đồng chí Báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cung cấp tại Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa sự kiện lịch sử quan trọng này tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, bám sát chương trình kỳ họp Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (dự kiến sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng 10) để tuyên truyền những kết quả quan trọng của Hội nghị lần này.

Hai là, tuyên truyền những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua. Thông qua các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao vắc-xin đã tranh thủ được sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng một số hoạt động quan trọng như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Căm-pu-chia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Căm-pu-chia Hun Xen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít đã có Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Căm-pu-chia - Lào (ngày 26-9-2021); Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (ngày 24-9-2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cu-ba, tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 76 Đại hội đồng Liên hiệp quốc và thực hiện các hoạt động song phương tại Niu Oóc, Hoa Kỳ; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Phần Lan; tham dự Hội nghị Các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hoà Áo; làm việc tại Bỉ, Liên minh châu Âu, từ ngày 5 đến 11-9-2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Kamala Harris thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26-8 theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Trong công tác tuyên truyền, cần tuyên truyền đậm nét kết quả quan trọng của các chuyến thăm và làm việc. Trong đó, nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại trên đã góp phần tích cực thúc đẩy triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, truyền đi thông điệp mạnh mẽ ra thế giới về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; đẩy mạnh và làm sâu sắc các mối quan hệ song phương và đa phương, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Việt Nam là bạn bè tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ba là, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các nội dung cơ bản Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ðây là chủ trương, giải pháp "đúng, trúng và kịp thời" của Ðảng ta, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ "đủ tâm và tầm", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Khẳng định, "năng động, sáng tạo vì lợi ích chung" là tiêu chuẩn quan trọng của cán bộ, đảng viên, phẩm chất cần có của người cách mạng, là bước cụ thể hoá của vấn đề đổi mới, sáng tạo đã được Ðại hội XIII của Ðảng đặt ra, qua đó thể hiện quyết tâm của Ðảng ta trong quá trình lãnh đạo triển khai, đưa nghị quyết của Ðảng sớm đi vào cuộc sống. Tuyên truyền nhấn mạnh, nhiệm vụ hiện nay của cấp ủy, cơ quan liên quan các cấp là phải cụ thể hóa chủ trương này của Ðảng thành cơ chế, quy định cụ thể; có phương án tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các cấp. Từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ phát triển mới dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung, như Ðại hội XIII của Ðảng đã đặc biệt nhấn mạnh. Ðó chính là nhân tố tạo động lực cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Bốn là, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản của Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16-9-2021 của Bộ Chính trị về "Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực", thay thế Quy định số 211-QĐ/TW năm 2019. Tuyên truyền khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Ðảng trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 32 là để tăng cường sự chỉ đạo toàn diện, tập trung, thống nhất, quyết liệt trong toàn Ðảng; thực hiện đồng bộ giữa phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tiêu cực, nhằm ngăn chặn, tiến đến đẩy lùi căn bệnh tồn tại ở mọi chế độ, mọi thời đại.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc tập hợp, khơi dậy và phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng để thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ, từ xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án đối với những trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nào.

Đồng thời khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng, xây dựng, chỉnh đốn Ðảng nói chung là nhiệm vụ then chốt lâu dài, khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Ðó là một quá trình vươn lên, hoàn thiện bản thân để chiến thắng chính mình, để Ðảng ta mãi mãi là niềm tự hào, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trên tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; hoàn toàn không phải là đấu đá nội bộ như luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, của địch. Thành tích trong những năm phòng, chống tham nhũng gần đây là cơ sở để chúng ta tin rằng tham nhũng, tiêu cực nhất định sẽ bị đẩy lùi.

Năm là, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Ngày 20-9-2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp căn cứ Hướng dẫn tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2021, tạo đà thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong những năm tiếp theo.

Cần cập nhật các chủ trương chính sách mới, quan trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19, để tập trung tuyên truyền như: Tuyên truyền sâu rộng để cả hệ thống chính trị và người dân đồng thuận và thống nhất quan điểm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19 để thực hiện vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền khẳng định, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng với những nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị luôn luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời nhất và hiệu quả nhất đối với doanh nghiệp, người lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19.

Sáu là, về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, cần tuyên truyền kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2021) để khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10-10-1911 - 10-10-2021) theo Hướng dẫn số 21-HD/BTGTW ngày 11-8-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đại biểu nhấn nút khai trương Ứng dụng Thông tin tuyên giáo,
chính thức đưa ứng dụng vào hoạt động.


* Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua việc cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng; góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác tư tưởng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở trong việc chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhanh, nhạy, kịp thời; từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng đúng dư luận trong bối cảnh hiện nay, cũng trong sáng 29-9, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) khai trương Ứng dụng Thông tin tuyên giáo cho đội ngũ báo cáo viên và đổi mới hình thức 3 bản tin: Thông tin báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin sinh hoạt chi bộ.
PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS