Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành khối lượng lớn công việc năm 2021
20:45' 13/1/2022
Chiều 13-1-2022, Đảng uỷ cơ quan phối hợp với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.


Tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022 của Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phan Thăng An, Uỷ viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan cho biết, năm 2021 Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, phối hợp với Lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đảng ủy đã chủ động, phối hợp với Lãnh đạo Ban triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ; tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ của Ban, tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện, nổi bật về các mặt như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; công tác xây dựng đảng bộ; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình làm việc, xây dựng kế hoạch làm việc với các chi bộ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với Lãnh đạo Ban trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức - cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy và các chi ủy luôn chăm lo xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; tiếp tục bổ sung, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết và yên tâm công tác; thực hiện nghiêm túc công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động sôi nổi và có hiệu quả. Đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách nhằm tạo khí thế mới và đã có những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đa số cán bộ, công chức hăng hái, nhiệt tình và năng động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Đảng bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế để tìm hướng khắc phục trong thời gian tới. 

Riêng về công tác chuyên môn, năm 2021, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng lớn, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: (1) Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chương trình công tác năm 2021. (2) Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. (3) Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn Ban nỗ lực tham mưu, hoàn thành như: Quy định về công tác quy hoạch cán bộ; kết luận về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; khen thưởng cống hiến; rà soát chức danh tương đương… Qua đó góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. (4) Công tác nội bộ trong Cơ quan được giữ vững, kỷ luật được tăng cường; quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Ban, tạo động lực, khí thế để cán bộ hăng say làm việc. (5) Phương pháp, lề lối làm việc tiếp tục được đổi mới; việc triển khai nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Công tác phối hợp trong và ngoài Ban được tăng cường.

Phương hướng công tác trọng tâm năm 2022

Năm 2022, với tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc, toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Trung ương xác định 4 phương hướng công tác trọng tâm: (1) Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ. (2) Tham mưu để sửa đổi đồng bộ thống nhất các văn bản về công tác cán bộ để thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Nắm chắc tình hình tổ chức xây dựng Đảng, chủ động phát hiện, có giải pháp kịp thời để chấn chỉnh những tồn tại, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ ở các địa phương, đơn vị. (3) Tập trung triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm tiến độ và chất lượng; trong đó tập trung cao độ trí tuệ của toàn Ban và đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng nghiên cứu, tham mưu 2 đề án lớn sẽ trình tại Hội nghị Trung ương 5 và 6. (4) Xây dựng cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất và uy tín. Vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa chủ động phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nền nếp, trật tự, nội vụ và thực hiện có hiệu quả chính sách đối với cán bộ cơ quan.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2022, đứng trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt và có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đòi hỏi Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cần nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị và năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với nhiều nỗ lực, cố gắng, đến nay, Ban Tổ chức Trung ương về cơ bản hoàn thành được nhiệm vụ được Đảng giao và những nhiệm vụ mang tính chất nội bộ của Ban. Quá trình triển khai công việc của năm 2021 có những thuận lợi kế thừa từ kết quả tích cực của nhiệm kỳ Đại hội XII cùng với sự nỗ lực của Ban Tổ chức Trung ương đã để lại nhiều kinh nghiệm quý báu, mang tính nền tảng quan trọng cho nhiệm kỳ Đại hội XIII. Nhiều nghị quyết ra đời cho thấy tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định “Đến nay có thể nói hệ thống các văn bản liên quan đến công tác cán bộ đã tương đối hoàn thiện, thuận lợi giúp các cấp uỷ triển khai và chúng ta sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung để đổi mới trong thời gian tới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, nhiệm vụ năm 2021 của Ban là tương đối lớn trong đó có nhiều vấn đề khó, phải xin ý kiến nhiều lần nhưng về cơ bản đến nay đã tạo được sự đồng thuận. Về công tác nội bộ, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và xây dựng chương trình hành động, Ban cũng tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung nhiều văn bản để đảm bảo sự đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó cũng ban hành một số quy chế mới. Năm 2022, lần đầu tiên ban hành kế hoạch chi tiết hoạt động của Ban Tổ chức Trung ương để thảo luận với các cấp uỷ, tổ chức đảng để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đánh giá, năm 2021, Ban đã tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ, thận trọng. Công việc điều hành của Lãnh đạo Ban, các cục, vụ, đơn vị cơ bản thống nhất, linh hoạt, đồng bộ. Nhiều cán bộ của Ban có năng lực nổi trội, đạo đức trong sáng.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng nhận định, là người cán bộ làm công tác tổ chức của một ban tham mưu chiến lược của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng thì chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận yêu cầu đặt ra với đội ngũ cán bộ là rất cao và cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để tìm hướng cần khắc phục.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới, tập thể Ban Tổ chức Trung ương cần quyết tâm đổi mới, cải tiến lề lối làm việc với sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ở Trung ương và trong hệ thống chính trị. “Không đổi mới, không cải tiến, thì với khối lượng công việc lớn của Ban Tổ chức Trung ương như hiện tại sẽ không thể đảm bảo tiến độ. Đồng thời, công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các cơ quan Trung ương, địa phương không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mối quan hệ mật thiết mà còn góp phần giúp công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được kết quả tốt”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ, năm 2022, Ban sẽ quyết tâm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức - cán bộ và đây sẽ là nhiệm vụ chính, ngoài việc kiểm tra theo chuyên đề, gắn với các đề tài, đề án được phân công.

Một lần nữa, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định kết quả thành công của năm 2021 là nền tảng và là sự động viên để toàn cơ quan tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022 với tinh thần nghiêm khắc hơn, tự giác hơn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ để hoàn thành ở mức cao nhất. Đồng thời, xây dựng cơ quan phát huy được dân chủ, ngày càng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi lễ cũng diễn ra lễ trao tặng Huân chương cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Hà Ban, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Dương Minh Đức, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Bùi Quang Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Vũ Ngọc Truyền, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương.

Trao tặng Huân chương cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình và đồng chí Hà Ban.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương cũng trao cờ thi đua cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021 và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức trao tặng Giấy khen cho 4 chi bộ và 48 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021; trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 2 đồng chí trong Đảng bộ; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” cho đồng chí Lê Quang Vinh – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ và đồng chí Vũ Ngọc Dũng – Nguyên UVBTV, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Nguyên Vụ trưởng Vụ Địa phương I.

Đồng chí Mai Văn Chính phát động thi đua năm 2022.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát động phong trào thi đua năm 2022 đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 Ngày thành lập Đảng, 92 năm Ngày thành lập Ban Tổ chức Trung ương.
Đỗ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS