Thời sự - Chính trị
Hội thảo khoa học “Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh - thực trạng và kinh nghiệm”
22:53' 14/1/2022

Chiều 14-1, tại Bắc Giang, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh - thực trạng và kinh nghiệm”. Các đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang chủ trì Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học; đại biểu là đại diện các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị trực thuộc cơ quan của Trung ương; đại biểu các tỉnh, thành ủy: Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Quảng Ninh, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang; lãnh đạo ban tổ chức một số tỉnh, thành ủy.


Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Dương Văn Thái Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang (ảnh trên) bày tỏ vinh dự khi tỉnh được Ban Tổ chức Trung ương chọn là đơn vị phối hợp tổ chức Hội thảo. Đồng chí nhấn mạnh, đây là cơ hội để Tỉnh ủy Bắc Giang tổng kết và đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn về một số nội dung có tính nguyên tắc trong xây dựng, thiết kế mô hình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm rõ những hạn chế, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Qua đó đề xuất với Trung ương một số giải pháp nhằm góp phần tăng cường thực hiện tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Trần Thị Minh - Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) khẳng định: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước. Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ VI, BCH Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về một số vấn đề để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt đông hiệu lực, hiệu quả. Trong đó nhấn mạnh “Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành, các địa phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Mạnh dạn thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kịp thời sơ kết, tổng kết và mở rộng dần những mô hình phù hợp, hiệu quả”.

Việc triển khai thí điểm một số mô hình mới và kiêm nhiệm chức danh thời gian qua đã có một số kết quả nhất định, tuy nhiên quá trình triển khai còn bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc. Để góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác tổng kết, sơ kết việc thí điểm, Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn các đại biểu trên cơ sở lý luận thực tiễn, dưới góc độ khoa học sẽ có nhiều ý kiến đóng góp cho hội thảo, làm cơ sở để Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu sâu, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng tham mưu BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn nội dung này trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo khoa học, Ban Tổ chức đã nhận được 9 ý kiến đóng góp của các đại biểu. Các ý kiến đều nhận định, việc triển khai thí điểm một số mô hình mới và kiêm nhiệm chức danh thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, tiết kiệm kinh phí. Hoạt động các mô hình mới đã khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giảm được một số quy trình nghiệp vụ. Mô hình mới buộc cán bộ phải tự hoàn thiện, cập nhật, bổ sung thêm kiến thức để đáp ứng nhu cầu công việc. Việc thực hiện mô hình thí điểm mới và kiêm nhiệm chức danh buộc cấp ủy, chính quyền, cán bộ được giao trọng trách phải năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành thực thi nhiệm vụ. 


Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội thảo.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, việc thực hiện cũng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, bất cập nảy sinh trong thực tiễn như: Các văn bản, hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền không kịp thời, đồng bộ nên việc triển khai mô hình mới tại các địa phương không thống nhất. Hoạt động các mô hình tổ chức mới vừa theo các quy định của Đảng nhưng đồng thời phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước nên có những khó khăn, nổi lên là quá trình triển khai hợp nhất giữa các cơ quan thanh tra và kiểm tra. Việc triển khai thí điểm không đồng bộ làm ảnh hưởng tới sự liên thông giữa các cấp. Mô hình thí điểm chịu sự chỉ đạo về chuyên môn đồng thời của các cơ quan ngành dọc cấp trên là cơ quan tham mưu của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của UBND. Vì thế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng ở một số khâu.


Nhiều đại biểu cũng kiến nghị Trung ương sớm nghiên cứu, quy định chế độ phụ cấp phù hợp cho cán bộ được giao thực hiện đồng thời 2 chức danh lãnh đạo, quản lý; xây dựng phần mềm quản lý, điều hành chung trong các cơ quan Đảng và chính quyền để thuận lợi trong hoạt động; ban hành vị trí việc làm của cán bộ, công chức của các cơ quan hợp nhất và vị trí việc làm của cán bộ kiêm chức danh. 

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) khẳng định, nội dung Hội thảo là vấn đề rất quan trọng, là diễn đàn khoa học để các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện và rút ra một số bài học kinh nghiệm qua quá trình thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng khẳng định tổ chức bộ máy và cán bộ là hai nội dung có ý nghĩa then chốt đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thời gian qua các địa phương dù ít hay nhiều cũng đều đã thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua các ý kiến góp ý, đề xuất kiến nghị của các đại biểu, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ để báo cáo, đề xuất với các cơ quan chức năng tham mưu BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn nội dung này trong thời gian tới.

Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS