Văn hóa - Xã hội
Kết quả tuần thứ mười hai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng
18:14' 28/11/2016
1.689 là số lượt người dự đoán đúng tất cả đáp án của Ban Tổ chức trong cuộc tuần thứ mười hai. Đây cũng là con số mà bạn Phạm Thị Thanh (Điện Biên) dự đoán chính xác để giành giải Nhất cuộc thi tuần qua.


Đáp án cuộc thi tuần thứ mười hai:

Câu hỏi 1

Phương án 1: Đảng

Câu hỏi 2

Phương án 2:  Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Câu hỏi 3

Phương án 3: Văn hóa 

Câu hỏi 4

Phương án 2: (4)

 

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.698 người.

 

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần thứ mười hai thuộc về các cá nhân sau đây:

 

Giải Nhất:  Phạm Thị Thanh

                    Số nhà 30, tổ 31, phường Mường Thanh

                    TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

                    Điện thoại: 0916.540.506

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 1.689 người.

(Thời gian tham gia thi: 7h25’ ngày 27-11-2016).

 

 Giải Nhì:  Ngô Hữu Quân

                   Thôn Thu Hảo, xã Quảng Cư,

                   Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

                   Điện thoại: 0168.314.6686           

 Trả lời đúng; dự đoán 1.691 người trả lời đúng

(Thời gian tham gia thi: 18h23’ ngày 25-11-2016).

 

Giải Ba:   Nguyễn Thế Vinh

                 126 Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn

                 Nam Từ Liêm - Hà Nội

                 Điện thoại: 0987.399.051          

 Trả lời đúng; dự đoán 1.686 người trả lời đúng

(Thời gian tham gia thi: 18h05’ ngày 25-11-2016).

 

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười ba (diễn ra từ ngày 28-111 đến ngày 5-12-2016) có nội dung câu hỏi như sau:

 

CÂU HỎI 1: Văn kiện Đại hội XII đã đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được trong thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta trong 5 năm 2011-2015?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Việt Nam đã hoàn thành hầu hết và cơ bản các mục tiêu Thiên niên kỷ. Đặc biệt là đã thực hiện tốt chỉ tiêu giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện nhiều chính sách để ổn định, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Quan tâm thực hiện chính sách chăm sóc người có công.

Phương án 2: Đã thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khoẻ cho người dân đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro trong đời sống, kinh tế, xã hội và môi trường. Đời sống và thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên

 

CÂU HỎI 2: Trong các nội dung dưới đây, đâu là một trong những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể được Đại hội XII đề ra trong thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Giải quyết hài hòa giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phương án 2:  Trong xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu - nghèo, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội bền vững.

Phương án 3: Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm "dân là gốc", vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

CÂU HỎI 3: Đảng ta xác định như thế nào về phương hướng, nhiệm vụ điều chỉnh ngân sách nhà nước dành cho y tế?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Ngân sách nhà nước dành cho y tế phải được điều chỉnh theo hướng đầu tư tập trung cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển và hải đảo…

Phương án 2: Ngân sách nhà nước dành cho y tế phải được điều chỉnh theo hướng đầu tư tập trung cho các vùng trọng điểm về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội và những thành phố lớn…

Phương án 3: Ngân sách nhà nước dành cho y tế phải được điều chỉnh theo hướng đầu tư tập trung cho các khu vực đông dân cư, đặc biệt là những thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh…

 

CÂU HỎI 4: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Phát triển thể dục, thể thao toàn dân để góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đồng thời làm cơ sở để phát triển thể thao (…)”. Nội dung trong dấu (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Chuyên nghiệp.

Phương án 2: Thành tích cao.

Phương án 3: Thi đấu./.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS