Văn hóa - Xã hội
Kết quả tuần 17 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng
16:25' 2/1/2017
Với dự đoán chính xác con số 1.574 người trả lời đúng , bạn Lê Minh Trí (Sinh viên lớp Anh 11, Kinh tế 4, Khoa Kinh tế đối ngoại, K53, Đại học Ngoại thương Hà Nội) đã giành giải Nhất cuộc thi trắc nghiệm tuần 17.Đáp án cuộc thi tuần 17:

Câu hỏi 1:

Phương án 3: Chiến lược.

Câu hỏi 2:

Phương án 2: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Câu hỏi 3:


Phương án 3: Tất cả những nội dung trên

Câu hỏi 4:

Phương án 1: Đạo đức xã hội

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.574 người.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần thứ mười bảy thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất:  
Lê Minh Trí

Sinh viên lớp Anh 11, Kinh tế 4, Khoa Kinh tế đối ngoại, K53, Đại học Ngoại thương Hà Nội
Điện thoại: 0918.437.143

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 1.574 người.
(Thời gian tham gia thi: 22h10 ngày 30-12-2016).

Giải Nhì:   Trần Thị Mai Hà
Ban Tuyên giáo huyện ủy Quang Bình ,tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 0988.667.233

Trả lời đúng; dự đoán 1.575  người trả lời đúng. 
(Thời gian tham gia thi: 10h02’ ngày 29-12-2016).

Giải Ba:   
 Nguyễn Hữu Sáng
Thu Hảo, Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa Điện thoại: 0943.089.780

Trả lời đúng; dự đoán 1.575  người trả lời đúng. 
(Thời gian tham gia thi: 19h45’ ngày 31-12-2016).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười tám diễn ra từ ngày 2-1-2017 đến ngày 9-01-2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ (…) của đổi mới hệ thống chính trị”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: 
Then chốt.

Phương án 2: Trọng tâm

Phương án 3:
 Quan trọng.

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII nêu như thế nào về nguyên nhân nổi bật của hạn chế, khuyết điểm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa những năm qua?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là vấn đề mới đối với nước ta.

Phương án 2: Sự phân định giữa vai trò lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước còn những nội dung chưa rõ; phương thức và cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ở các cấp còn nhiều điểm chưa được chế định rõ và phù hợp với nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền. Tổ chức thực hiện pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa chưa nghiêm.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên. 

CÂU HỎI 3: Văn kiện Đại hội XII xác định: Xây dựng Nhà nước pháp quyền phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, tư pháp và được tiến hành đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị theo hướng nào?
Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:
 Theo hướng tinh gọn

Phương án 2: Theo hướng hiệu lực, hiệu quả. 

Phương án 3: 
Theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

CÂU HỎI 4: Văn kiện Đại hội XII nêu mấy nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Sáu nhiệm vụ trọng tâm

Phương án 2: Bảy nhiệm vụ trọng tâm

Phương án 3: Tám nhiệm vụ trọng tâm.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS