Văn hóa - Xã hội
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 27: Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng
18:1' 13/3/2017
Ban Tổ chức xin chúc mừng các cá nhân: Phạm Thị Thanh (Điện Biên), Bùi Thị Sao (Điện Biên) và K’ Toanh (Đại học Vinh) đã may mắn giành giải thưởng cuộc thi tuần 27.   


Đáp án cuộc thi tuần 27:

Câu hỏi 1:

Phương án 2: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Câu hỏi 2:

Phương án 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Câu hỏi 3:

Phương án 2: Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của đất nước.  

Câu hỏi 4:

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên

 

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 934

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 27 thuộc về các cá nhân sau đây:

 

Giải Nhất: Phạm Thị Thanh

                   Giáo viên Trường THCS Mường Thanh

                             TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trả lời đúng; dự đoán 933 lượt người trả lời đúng

(Thời gian tham gia thi: 06h44’ ngày 10-3-2017).

 

          Giải Nhì: Bùi Thị Sao

                           Số nhà 28, tổ 31, phường Mường Thanh

                           TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Trả lời đúng; dự đoán 936 lượt người trả lời đúng.

(Thời gian tham gia thi: 06h45’ ngày 10-3-2017).

 

Giải Ba: K’ Toanh

               Lớp K54B - Chính trị học

               Khoa Giáo dục chính trị, Đại học Vinh

 Trả lời đúng; dự đoán 932 lượt người trả lời đúng. 

(Thời gian tham gia thi: 09h41’ ngày 10-3-2017).

 

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 28 (diễn ra từ ngày 13 đến 20-3-2017) có nội dung câu hỏi như sau:

 

CÂU HỎI 1: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền, xác định rõ mục đích cầm quyền, phương thức cầm quyền, nội dung cầm quyền, điều kiện cầm quyền; vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền; các nguy cơ cần phải phòng ngừa đối với đảng cầm quyền”. Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ thuộc nội dung nào nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Đổi mới công tác tư tưởng, lý luận.

Phương án 2: Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị.

Phương án 3: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

 

CÂU HỎI 2: Một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII xác định nhằm đổi mới công tác tư tưởng, lý luận là: “Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản  lý các cấp, đặc biệt là cấp (…)”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Trung ương

Phương án 2: Cao.

Phương án 3: Cơ sở.

 

CÂU HỎI 3: Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII xác định là: “Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, (…) với dân”. Nội dung trong (…) là gì ?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Gắn bó mật thiết.  

Phương án 2: Có trách nhiệm.

Phương án 3: Lễ phép.

 

CÂU HỎI 4: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại”. Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội dung nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Phương án 2: Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Phương án 3: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc./.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS