Văn hóa - Xã hội
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng tuần 30
13:37' 3/4/2017
Với các đáp án đúng và dự đoán chính xác con số 2.300/2.399 lượt người tham gia trả lời đúng, cá nhân Hoàng Văn Vĩnh (Gia Lai) đã đạt giải Nhất cuộc thi trắc nghiệm tuần 30. Giải Nhì và giải Ba thuộc về Nguyễn Văn Quân (Hà Nội) và Nguyễn Hồng Mai (Vĩnh Long).


Đáp án cuộc thi tuần 30:

Câu hỏi 1:

Phương án 2: du lịch, hàng hải, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, hàng không, viễn thông, công nghệ thông tin.

Câu hỏi 2:

Phương án 3: Cơ chế thị trường.

Câu hỏi 3:

Phương án 1: Khoảng 1,0 - 1,5%/năm.

Câu hỏi 4:

Phương án 2: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người.

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 2.300

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 30 thuộc về các cá nhân sau đây:

 

Giải Nhất: Hoàng Văn Vĩnh

                   Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Pa

                             Tỉnh Gia Lai

                  Điện thoại: 0977.694.767

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số lượt người trả lời đúng: 2.300

(Thời gian tham gia thi: 07h49’ ngày 31-3-2017).

 

          Giải Nhì: Nguyễn Văn Quân

                Hà Nội

                          Điện thoại: 0912.593.444    

 Trả lời đúng; dự đoán 2.299 lượt người trả lời đúng.

(Thời gian tham gia thi: 08h14’ ngày 1-4-2017).

 

Giải Ba: Nguyễn Hồng Mai

                         Lớp Ngữ văn Khmer

                         Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long

            Điện thoại: 0703.832.943

 Trả lời đúng; dự đoán 2.294 lượt người trả lời đúng. 

(Thời gian tham gia thi: 23h42’ ngày 28-3-2017).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 31 (diễn ra từ ngày 03 đến 10-4-2017) có nội dung câu hỏi như sau:

 

CÂU HỎI 1: Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc”. Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII nêu lên thuộc lĩnh vực nội dung nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phương án 2: Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Phương án 3: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người.

 

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên Internet để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho (…)”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: đội ngũ văn nghệ sĩ.

Phương án 2: cán bộ, đảng viên trẻ.

Phương án 3: thanh niên, thiếu niên.

 

CÂU HỎI 3: Văn kiện Đại hội XII xác định: “Phát triển y học dân tộc; có chính sách khuyến khích thích đáng sản xuất và chữa bệnh bằng (…)”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: dược liệu từ thiên nhiên.

Phương án 2: thuốc nam.

Phương án 3: đông y.

 

CÂU HỎI 4: Văn kiện Đại hội XII xác định chỉ tiêu đến năm 2020, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta sẽ ở dưới mấy phần trăm (%)?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: dưới 2%

Phương án 2: dưới 3%

Phương án 3: dưới 4%./.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS