Văn hóa - Xã hội
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng tuần 32
16:54' 17/4/2017
Mặc dù các con số dự đoán đều cách khá xa so với số người trả lời đúng tất cả các đáp án, tuy nhiên căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, các cá nhân Lê Thị Cẩm Tú (Cà Mau), Lê Ngọc Nữa (Đà Nẵng) và Nguyễn Đình Tăng (Đà Nẵng) đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi trắc nghiệm tuần qua.
Đáp án cuộc thi tuần 32:

Câu hỏi 1:

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Câu hỏi 2:

Phương án 3: Mục tiêu tổng quát và Nhiệm vụ tổng quát.

Câu hỏi 3:

Phương án 1: hình thức.

Câu hỏi 4:

Phương án 2: thị trường.

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 443

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 32 thuộc về các cá nhân sau đây:

 

Giải Nhất: Lê Thị Cẩm Tú

                   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau

            Trả lời đúng; dự đoán 419 lượt người trả lời đúng.

(Thời gian tham gia thi: 14h05’ ngày 10-4-2017).

 

          Giải Nhì: Lê Ngọc Nữa

                Đảng ủy Tổng Công ty CP Miền Trung

                234 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng         

 Trả lời đúng; dự đoán 597 lượt người trả lời đúng.

(Thời gian tham gia thi: 14h03’ ngày 10-4-2017).

 

Giải Ba: Nguyễn Đình Tăng

                         Văn phòng thường trú tại Đà Nẵng

                         Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

                         26 Trần Phú, TP. Đà Nẵng

Trả lời đúng; dự đoán 717 lượt người trả lời đúng. 

(Thời gian tham gia thi: 14h04’ ngày 10-4-2017).

 

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 33 (diễn ra từ ngày 17 đến 24-4-2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã được xác định từ Đại hội lần thứ mấy của Đảng?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Đại hội VII

Phương án 2: Đại hội VIII

Phương án 3: Đại hội IX

 

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Thống nhất nhận thức nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với (…) của đất nước”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: tiến trình phát triển

Phương án 2: quá trình hội nhập

Phương án 3: từng giai đoạn phát triển

CÂU HỎI 3: Văn kiện Đại hội XII xác định đến năm 2020 tỉ lệ che phủ rừng của nước ta đạt bao nhiêu phần trăm (%)?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:  42%

Phương án 2:  52%

Phương án 3:  62%

 

CÂU HỎI 4: Cùng với phương hướng nhiệm vụ “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…”, Văn kiện Đại hội XII xác định Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải vững mạnh về điều gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: vững mạnh về ý chí chiến đấu

Phương án 2: vững mạnh về chính trị

Phương án 3: vững mạnh về nguồn lực./.

          Ban Tổ chức Cuộc thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS