Văn hóa - Xã hội
95 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia 2016
9:28' 4/6/2017
Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI đã lựa chọn 95 trong số 139 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo để trao Giải Báo chí quốc gia năm 2016, bao gồm: bảy giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải khuyến khích.


Quá trình chấm Chung khảo được thực hiện đúng Điều lệ Giải và Quy chế của Hội đồng Giải.

Các tác phẩm dự giải đáp ứng được tiêu chí xét chọn được nêu trong “Hướng dẫn tuyển chọn” của Hội đồng Giải: Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương trong năm 2016; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái, chống phá Nhà nước; vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Nhiều tác phẩm dự giải có tính phát hiện vấn đề, có tầm ảnh hưởng xã hội, thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn…

Dịp này, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Chung khảo về một số nội dung để tiếp tục thực hiện Giải Báo chí quốc gia.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI - năm 2016 được tổ chức đúng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6-2017, tại Hà Nội.
Hoa Hiền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS