Văn hóa - Xã hội
Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư
7:2' 7/9/2017
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh (thứ hai, trái sang) nhận bức trướng của Bộ Giao thông Vận tải nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành.
Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch 97/KH-ĐU, ngày 18-12-2012 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh. Qua 5 năm triển khai Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn ngân sách địa phương: Quảng Ninh là một trong những tỉnh đi đầu trong thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, đồng thời là tỉnh đầu tiên được Chính phủ giao làm đường cao tốc bằng vốn ngân sách và vốn xã hội hóa, thực hiện các dự án theo hình thức PPP. Trong 5 năm qua, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo điều hành và tham gia điều hành, quản lý 23 dự án đường bộ (cải tạo, nâng cấp 127,4 km đường quốc lộ; cải tạo, nâng cấp và làm mới 123 km đường tỉnh, 2.092 km đường giao thông nông thôn, đường thủy, bến cảng nội địa). Công tác quản lý và kiểm tra xử lý hạ tầng giao thông được tiến hành thường xuyên, kịp thời.

Công tác quản lý phương tiện, người điều khiển và hoạt động vận tải: Từ năm 2013 đến tháng tháng 7-2017, đã kiểm định được 233.260 lượt phương tiện xe cơ giới. Các cơ sở đào tạo lái xe được nâng chất lượng, đáp ứng theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quản lý chặt chẽ việc học và thi sát hạch lái xe cơ giới. Áp dụng nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào đào tạo, sát hạch. Tiến hành thanh tra, kiểm tra các trung tâm đào tạo, sát hạch nhằm kịp thời phát hiện những sai phạm và có biện pháp xử lý, khắc phục. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. Từ năm 2011 đến tháng 6-2017 đã cấp được 111.599 giấy phép lái xe mô tô, 68.929 giấy phép lái xe ô tô, đổi 176.828 giấy phép lái xe.

Công tác thiết lập trật tự, kỷ cương về trật tự an toàn giao thông: Phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của lực lượng thanh tra giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu thực hiện việc xin cấp phép thi công, bảo đảm trong thi công các công trình liên quan đến hạ tầng và an toàn giao thông. Từ năm 2013 đến tháng 6-2017, Trạm kiểm tra tải trọng đã kiểm tra hơn 113.300 lượt xe, phát hiện 8.448 xe vi phạm bị xử lý, với số tiền phạt gần 52 tỷ đồng. Thanh tra việc chấp hành các quy định về quy hoạch, quy chuẩn, tổ chức hoạt động, quản lý của 16 bến xe trong toàn tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về giao thông: Thanh tra sở đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho trên 3.000 trường hợp. Tập trung phổ biến Nghị định 171/2013/NĐ-CP, ngày 13-11-2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Cảng vụ đường thủy nội địa đã tổ chức nhiều hội nghị hướng dẫn, tuyên truyền công tác an toàn giao thông tới các chủ cảng, chủ phương tiện và thuyền trưởng. Từ 2012 đến 2017, Thanh tra sở đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 38.646 trường hợp, phạt tiền trên 74 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn gần 7.200 trường hợp.

Nâng cao năng lực cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Thường xuyên triển khai thực hiện việc giáo dục, ý thức, chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động. 100% cán bộ, công chức, lao động trong toàn đơn vị, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong làm việc. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, thi hành công vụ của cán bộ công chức, lao động theo đúng quy định. Kịp thời động viên, khuyến  khích, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân, đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư đã xuất hiện nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành tốt những quy định về an toàn giao thông như: Công ty TNHH vận tải Ka Long, Công ty TNHH Du thuyền Bhaya, Phòng quản lý đào tạo và sát hạch, Thanh tra sở. Để Chỉ thị 18/CT-TW của Ban Bí thư đi sâu hơn nữa vào cuộc sống, góp phần giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, trong thời gian tới, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý hạ tầng an toàn giao thông. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy đảng trong việc thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là việc thực hiện các dự án trọng điểm như: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, Cảng khách Quốc tế Hòn Gai, Đường bao biển Hạ Long  - Cẩm Phả.

Ba là, nâng cao chất lượng đăng kiểm  phương tiện thủy nội địa, đẩy mạnh công tác xã hội hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đào tạo, sát hạch…
Đình Đông

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS