Văn hóa - Xã hội
Hội nghị triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên bầu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17:10' 19/11/2018
Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vừa tổ chức Hội nghị triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên bầu tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thai Nguyên; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thai Nguyên; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 32 xã, phường…
 
Tại hội nghị, Thường trực HĐND thành phố đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 30-11-2018 của Thường trực HĐND thành phố về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố Thái Nguyên bầu tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 (Kỳ họp thứ 10), HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo kế hoạch của HĐND thành phố, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ diễn ra tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức vào 03 ngày 18 - 20/12/2018. Dự kiến có 19 người được lấy phiếu tín nhiệm, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Trưởng hai Ban HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ủy viên UBND thành phố.

Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực thi chức trách nhiệm vụ, là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh một số nội dung: Quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thành phố về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp bầu, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thường trực HĐND các phường, xã căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 08 của Thường trực HĐND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện tại địa phương, tổng hợp báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND cấp xã gửi Thường trực HĐND thành phố ngay sau khi kết thúc kỳ họp của HĐND cấp xã; người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập theo nội dung hướng dẫn gửi đến Thường trực HĐND thành phố đúng thời gian quy định; UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố và các xã, phường tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có); các vị đại biểu HĐND xã, phường và thành phố có trách nhiệm thu thập thông tin thông qua tiếp xúc cử tri, phản ánh của nhân dân, nghiên cứu các báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm làm rõ hơn những nội dung theo quy định; đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy Đảng các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để hoạt động lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định, công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc vận động, lôi kéo hoặc có hành vi tác động làm sai lệch tư tưởng tín nhiệm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để làm tổn hại đến uy tín tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ…

Minh Hà

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS