Văn hóa - Xã hội
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị
7:53' 20/6/2020
Sáng 19-6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Đồng chí Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì cuộc Tọa đàm. Đến dự có ông Michale Di Gregorio, Trưởng điại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam.
Toàn cảnh Tọa đàm.


Các đại biểu đã được nghe tham luận về kỷ nguyên số và hội nhâp quốc tế sâu rộng: Yêu cầu mới về bình đẳng giới và nâng tầm vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị; xây dựng chính sách nhằm bảo đảm bình đẳng giới và tăng cường tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới; một số vấn đề về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong tình hình hiện nay; một số kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh với công tác hiệp thương tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong HĐND các cấp.

Các đại biểu cùng nhau trao đổi, thảo luận những nội dung như nguyên nhân, rào cản hạn chế cơ hội tham gia lãnh đạo, quản lý, tham gia cấp ủy, các cơ quan dân cử của phụ nữ; kinh nghiệm, sáng kiến thực hiện công tác cán bộ nữ và giới thiệu nữ ứng cử viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện nguồn, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ nữ ứng cử…

Ðồng thời, đề xuất giải pháp, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định về công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; ban hành văn bản quy phạm pháp luật riêng về quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ để tăng số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý và nữ đại biểu dân cử; nâng tầm nội dung hoạt động, phong trào của phụ nữ nước ta gắn với đóng góp thực hiện cam kết quốc tế...

T.H

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS