Văn hóa - Xã hội
Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
20:58' 30/12/2020

Chiều ngày 29-12-2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thành Thơ – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương; Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp – Chánh Văn phòng Thành ủy; Đồng chí Dương Ngọc Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Về phía Tổng Công ty có đồng chí Phạm Quốc Bảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Bùi Hải Thành – Phó Bí thư Thường trực Tổng Công ty cùng toàn thể lãnh đạo các phòng ban, cán bộ, đảng viên, người lao độngTổng Công ty tham dự.Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh cho biết: Năm 2020, trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên toàn thế giới, tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của ngành Điện lực nói chung và Tổng Công ty Điện lực Hồ Chí Minh nói riêng; đồng thời, đây cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp cấp bách, đồng bộ để phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối họp với Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 31-12-2019 của Đảng ủy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020.

Hiện Đảng bộ Tổng Công ty có 25 cơ sở đảng, trong đó 20 đảng bộ cơ sở, 5 chi bộ cơ sở, 74 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 1.320 đảng viên. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty luôn quan tâm và làm tốt công tác tư tưởng nên cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng Công ty yên tâm công tác, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều quan tâm, theo dõi và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Tổng Công ty trong việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời cũng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Tổng Công ty trong việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách đồng bộ, hỗ trợ nhân dân và người lao động của Tổng Công ty trong việc phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ, chia sẻ kịp thời cho người dân tại các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ gây ra trong năm 2020.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và 25/25 cấp ủy trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, quán triêt và triển khai kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc tổ chức học tập chủ yếu thông qua hình thức truyền hình trực tuyến với tỷ lệ gần 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty tham dự. Đối với các đồng chí chưa tham gia, các cấp ủy trực thuộc giao cho các chi bộ tiếp tục triển khai học tập nhằm bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên tham gia, đồng thời tùy vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, các đảng bộ, chi bộ đã mở rộng đối tượng tham gia học tập phổ biến, quán triệt đến người lao động chưa là đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ (mở rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc) thông qua hình thức truyền hình trực tuyến, mời báo cáo viên cấp thành phố báo cáo, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 02-ĐA/TU và Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tổng Công ty và thành lập Tổ cộng tác viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức tập huấn công tác xây dựng lực lượng cộng tác viên và phương hướng tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên in-tơ-nét, mạng xã hội cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35, cán bộ tham mưu công tác tuyên giáo và lực lượng cộng tác viên của Đảng bộ Tổng Công ty.

Đảng ủy Tổng Công ty luôn quan tâm lãnh đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền như tổ chức các hoạt động phong trào với nhiều hình thức phong phú và ý nghĩa, phổ biến quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt việc duy trì nền nếp chế độ thông tin, nắm bắt dư luận xã hội và diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động. thực hiện tốt dư luận xã hội và diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); đẩy mạnh tăng cường công tác phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã sơ kết 4 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2020, tiếp tục phát huy kết quả kinh nghiệm 4 năm đã đạt được, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động chỉ đạo triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Bộ tiêu chí Người công nhân ngành Điện thành phố mang tên Bác” và thực thi “Văn hóa doanh nghiệp”. Đặc biệt, năm 2020, Đảng bộ Tổng Công ty có một đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất, đó là đồng chí Trương Thái Sơn thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Chợ lớn đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty như: Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội (Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ và các tổ giúp việc tiểu ban); thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy nhằm tập trung kiểm tra, đôn đốc, xem xét, hướng dẫn cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định.

Tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III và Dự thảo văn kiện đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc. Nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, tâm huyết, thẳng thắn, đúng trọng tâm, các cấp ủy đã tiếp thu, bổ sung, nâng cao chất lượng báo cáo chính trị. Hầu hết báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, đánh giá sát đúng tình hình của đảng bộ, chi bộ; nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ tới được đề ra với quyết tâm chính trị cao, có biện pháp khả thi; Dự thảo Nghị quyết đuợc các cấp ủy khóa trước chuẩn bị theo hướng đổi mới, cụ thể, thiết thực. Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ bảo đảm dân chủ, công khai, thực hiện đúng theo quy trình, gắn với công tác quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị; bầu cử đúng nguyên tắc, Quy chế bầu cử trong Đảng; chất lượng cấp ủy được nâng lên; thực hiện tốt chủ trương thì điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư tại Đại hội.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo, đạt yêu cầu cao về chất lượng nội dung văn kiện và công tác nhân sự. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy gắn vói công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng Công ty; danh sách bầu cử BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy có số dư 10-15% theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; đổi mới không dưới 1/3 tổng số ủy viên BCH, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy so với đầu nhiệm kỳ; với cơ cấu 3 độ tuổi, đạt yêu cầu về tỷ lệ cán bộ trẻ bảo đảm tính kế thừa và phát triển, là những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, đủ trình độ, năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Sau Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp, bố trí công tác cán bộ sau Đại hội theo phương án đã được phê duyệt bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường công tác của từng cán bộ; phù hơp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy đối với địa bàn, lĩnh vực, nội dung công tác quan trọng. Hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội, 9 chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội; kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt đến các cấp ủy trực thuộc, toàn thể cán bộ, đảng viên theo hướng quán triệt những quan điểm chính, vấn đề cơ bản của Nghị quyết, đề cao ý thức tự nghiên cứu của cán bộ đảng viên gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn của đơn vị.

Ngoài ra, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể luôn được Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra triển khai, thực hiện nghiêm túc và thu được nhiều kết quả tích cực.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của Tổng Công ty: Đối với 70 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, có 63 chỉ tiêu đạt, 5 chỉ tiêu không đạt và 2 chỉ tiêu không đánh giá.

Về cung ứng điện đầy đủ và nâng cao năng lực quản lý vận hành: Sản lượng điện thương phẩm: đạt 25,8 tỷ kWh (giảm 0,97% so với năm 2019, đạt 100,8% đăng ký điều chỉnh với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (là 25.600 triệu kWh). Đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại của thành phố là 4.520 MW, giảm 1,05% so với năm 2019; Thực hiện đạt chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao về suất sự cố lưới điện truyền tải: Suất sự cố đường dây 110 kVkéo dài: ≤ 0,228 vụ/100km/năm (chiếm 80,8% so với chỉ tiêu 0,282 vụ/100km/năm). Suất sự cố đường dây 110 kV thoáng qua: ≤ 0,114 vụ/100km (chiếm 73% so với chỉ tiêu 0,156 vụ/100km/năm). Suất sự cố trạm: ≤0,083 vụ/trạm/năm (chiếm 69,2% so với chỉ tiêu 0,120 vụ/trạm/năm). Sự cố lưới điện trung thế: thực hiện đạt chỉ tiêu năm 2020 sự cố đầu nguồn giảm tốt hơn so cùng kỳ 2019 và sự cố phân đoạn nhánh rẽ giảm ≥ 30% so cùng kỳ 2019; Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện tốt: thời gian mất điện bình quân (SAIDI) đạt ≤ 50 phút, số lần mất điện bình quân (SAIFI)≤ 0,7 lần đã về đích sớm 2 năm so với lộ trình Tập đoàn giao đến 2020; Hoàn tất lắp đặt 54,3 MVAr tụ bù đạt 101,7% so với kế hoạch Tập đoàn giao là 53,4 MVAr.

Về hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện: Đã hoàn tất chuyển đổi và đang vận hành hiệu quả 100% TBA 110 kV sang mô hình không người trực/điều khiển xa (54/54 trạm), trong đó 48/54 trạm đã rút người hoàn toàn; Đã hoàn tất trang bị và vận hành hiệu quả chức năng mini-SCADA cho 100% tuyến dây 22kV, trong đó có 30% tuyến dây công cộng có chức năng DAS/DMS; Tỉ lệ chuyển tải sự cố <5 phút đạt 93%. Tỷ lệ thao tác từ xa lưới điện thành cồng đạt trên 99%; Lưới điện 110 kV được duy trì vận hành đáp ứng tiêu chuẩn N-1, không xảy ra tình trạng non/đầy/quá tải kéo dài ở chế độ vận hành bình thường; đầu tư, trang bị phương tiện thi công, dụng cụ đồ nghề, đào tạo nhân lực để đưa vào vận hành 16 tổ thi công live-line trung thế, đáp ứng tốt nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, thi công trên lưới điện của các đơn vị. Đã đào tạo thành công 1 tổ thi công live-line 110kV, đưa vào hoạt động trong tháng 12-2020; tiếp tục tăng cường thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như: (i) triển khai 2 đề tài cấp Tập đoàn về công nghệ tự động hóa lưới điện phân phối 22kV và xây dựng phần mềm quản lý mất điện trên sơ đồ đơn tuyến (OMS), đăng ký mới 1 đề tài nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát vận hành trạm biến áp phân phối có tích hợp các chương trình quản lý mất điện OMS, GIS, PMIS và hệ thống đo xa AMR; (ii) triển khai 4 đề tài cấp Tổng Công ty; (3) xét duyệt công nhận hơn 78 giải pháp sáng kiến.

Đáp ứng 100% dịch vụ trực tuyến mức độ 4 đối với 19/19 loại hình dịch vụ điện và 12 loại hình dịch vụ đã đưa lên công dịch vụ công quốc gia. Tỉ lệ giải quyết trực tuyến đạt 100%. Trong đó, qua cổng dịch vụ công quốc gia chiếm tỷ lệ 22,01% (đạt chỉ tiêu Tập đoàn là 20%) và đã xác thực điện tử (OTP và ký số) chiếm tỷ lệ 91,91% cho 10 loại dịch vụ điện đang áp dụng phương thức điện tử (đạt chỉ tiêu Tập đoàn giao là 50%).

Thời gian giải quyết cấp điện qua trạm biến áp chuyên dùng trung bình là 2,59ngày (rút ngắn 0,30 ngày so với năm 2019).

Thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng, khách hàng có thể liên hệ ngành Điện thông qua 7 phương thức sau: (i) Tổng đài 1900545454; (ii) Website cskh.evnhcmc.vn; (iii) Email cskh@evnhcmc.yn; (iv) Ứng dụng App EVNHCMC CSKH; (v) Trang EVNHCMC trên Zalo; (vi) SMS và (vii) Công dịch vụ công.

Đẩy mạnh lắp đặt điện mặt trời: đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà thông qua các cơ quan truyền thông, báo đài, tổ chức các hội nghị quảng bá lắp đặt điện mặt trời tại các đơn vị. Đến nay, đã có 6.783 công trình lắp đặt điện mặt trời với công suất là 174,52 MWp, đạt tỉ lệ 116,35% so với chỉ tiêu Tập đoàn giao là 150 MWp.

Tổng Công ty đã triển khai lắp đặt công trình hệ thống điện mặt trời áp mái tại trụ sở Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc. Đến nay đã có 23 đơn vị (44 công trình) và 45 trạm 110-220kV lắp đặt, đạt công suất 5,62 MWp.

Thực hiện Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện. Tổng Công ty đã thực hiện việc hỗ trợ giảm chi phí tiền điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 1 (vào các tháng 4, 5, 6/2020 với tổng số tiền hơn 1.086 tỷ đồng; đợt 2 (vào các tháng 10, 11, 12-2020) với số tiền dự kiến là hơn 422 tỷ đồng.

Ngoài những kết quả đạt được nêu trên, các lĩnh vực khác như: công tác đầu tư xây dựng; bảo đảm chỉ tiêu tài chính; công tác sắp xếp tái cơ cấu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin vào ngành Điện… cũng được Tổng Công ty quan tâm, chú trọng đầu tư, thực hiện và đạt được nhiều thành công.

Năm 2021, BCH Đảng bộ Tổng Công ty cũng đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thể hiện rõ trong chủ đề năm:

“Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Tập trung đầu tư phát triển lưới điện; Thực hiện chuyển số trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh và quản trị doanh nghiệp”.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác đầu tư xây dựng: tập trung khắc phục các tồn tại, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn thành phố, nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; xây dựng Tổng Công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ số, phát triển ngang tầm với các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động. Triển khai 86 chỉ tiêu, bao gồm 11 chỉ tiêu xây dựng Đảng, 75 chỉ tiêu về sản xuất - kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc tại Hội nghị.


Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.


Đồng chí Bùi Hải Thành – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.


Các đại biểu dự Hội nghị cùng với lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm.


Toàn cảnh Hội nghị.

Hoàng Hào

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS