Văn hóa - Xã hội
TPHCM: từ 26-7-2021, khi tham gia lưu thông trên đường phải mang thẻ ngành, mặc đồng phục,… hoặc mang theo các giấy tờ có liên quan...
15:29' 27/7/2021
Ngày 26-7-2021, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã ban hành Văn bản số 8087/SGTVT-KT về việc thực hiện tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường trong thời gian TPHCM áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố.Công an kiểm tra giấy tờ có liên quan, giấy tờ tùy thân người lưu thông trên đường

Nội dung Văn bản nêu rõ, đối với các đối tượng được phép lưu thông tại Mục 1 Công văn số 2490/UBND-VX ngày 26-7-2021 của UBND TPHCM, đề nghị thủ trưởng các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi tham gia lưu thông trên đường phải mang thẻ ngành nơi đơn vị công tác, mặc đồng phục (nếu có), giấy phân công, lệnh điều động hoặc các giấy tờ có liên quan đến công tác để thuận lợi trong công tác nhận diện, kiểm tra và xác minh của lực lượng chức năng trên đường. 

Giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị khẩn trương triển khai nội dung nêu trên đến các đơn vị công ích để tổ chức thực hiện ngay. 

Sở Giao thông Vận tải TPHCM đề nghị Công an TPHCM, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện, Công an TP. Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông không đúng chỉ đạo của UBND TPHCM tại Công văn số 2490/UBND-VX ngày 26-7-2021. Đồng thời, tạo điều kiện cho việc hoạt động của các đơn vị công ích thực hiện công tác tuần tra, vệ sinh công cộng, duy tu các lĩnh vực giao thông đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM.
H.H
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS