Văn hóa - Xã hội
TPHCM: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày, kể từ 0h ngày 2-8
17:28' 1/8/2021
Ngày 1-8-2021, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND thành phố đã ký Công văn khẩn số 2556/UBND-VX về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 2-8-2021.Chốt kiểm tra việc áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn TPHCM

Theo nội dung Công văn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục tập trung các nội dung trọng tâm sau:

Chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TPHCM tại Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23-7-2021 và các công văn khác từ ngày 9-7-2021 đến nay.

Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân Thành phố an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi Thành phố cho tới khi hết thời gian giãn cách, trừ những trường hợp được UBND thành phố phối hợp với các tỉnh, thành phố đưa về quê theo nhu cầu.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giảm mật độ giao thông với các nhóm đối tượng, thời gian đã được quy định cụ thể tại Công văn số 2490/UBND-VX ngày 26-7-2021, Công văn số 2522/UBND-VX ngày 28-7-2021 và Công văn số 2523/UBND-VX ngày 28-7-2021 của UBND thành phố.

Tổ chức tiêm vắc-xin nhanh, an toàn, hiệu quả, không để vắc-xin hết hạn. Các quận, huyện và TP. Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; phấn đấu mồi ngày một đội tiêm phải tiêm ít nhất 200 người/ngày; tùy theo điều kiện có thể tổ chức tiêm sau 18 giờ đối với những điểm tiêm có khả năng đáp ứng để đẩy nhanh tiến độ; tổ chức các đội tiêm lưu động để thực hiện tiêm chủng tại các khu vực đặc thù; đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6118/BYT-DP ngày 29-7- 2021.


Đường phố vắng vẻ trong những ngày TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Tổ chức đảm bảo cung cấp, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn nguồn dự trữ, nhất là người dân tại các khu phong toả; không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc; tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân, nhất là người dân trong các khu phong tỏa.

Tăng cường chăm lo, động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất cho lực lượng y tế tuyến đầu và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Về phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thành phố tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố: thực hiện theo Công văn số 2510/UBND-VX ngày 27-7-2021 của UBND thành phố.

Đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phổ tiếp tục cố gắng và quyết tâm kiểm soát tình hình dịch COVID-19; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mẳc trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra các trường hợp không chấp hành nghiêm quy định trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

H.Hào
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS