Văn hóa - Xã hội
Gần 100% người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM đã được nhận hỗ trợ
17:43' 23/9/2021

Về chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo công văn số 2209/UBND-KT ngày 1-7-2021 của UBND thành phố và Nghị quyết số 68/NQ-CP cùng Quyết định số 23/QĐ-TTg:Gần 100% người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM đã được nhận hỗ trợ.

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương: Đã giải quyết cho 81.749/81.749 người (đạt 100%), số tiền: 165.324.610.000 đồng.

- Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 196/196 lao động (đạt tỷ lệ 100%), kinh phí hỗ trợ 400.800.000 đồng.

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm: Đã giải quyết cho 1.030.149/1.039.593 người (đạt 99,09%), số tiền: 1.843.276.000.000 đồng, gồm 2 đợt:

*Đợt 1: Đã giải quyết cho 371.263/371.959 người (đạt 99,81%), số tiền: 556.894.500.000 đồng.
*Đợt 2: Đã giải quyết cho 658.886/667.634 người (đạt 98,69%), số tiền: 1.286.381.500.000 đồng.

- Hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động: 9.927/9.927 hộ (đạt tỷ lệ 100%), kinh phí hỗ trợ 19.854.000.000 đồng.

- Hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống: 21.294/21.513 (đạt tỷ lệ 98,98%) kinh phí 31.520.430.000 đồng.

- Hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: đã giải quyết cho 101.356/101.356 đơn vị với 2.322.562/2.322.562 người lao động, kinh phí hỗ trợ: 1.060.492.875.247 đồng (đạt tỷ lệ 100%).

- Hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: đã giải quyết cho 219/219 đơn vị với 42.342 người lao động, kinh phí hỗ trợ 339.881.620.593 đồng (đạt tỷ lệ 100%).

- Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật: 139/139 người (đạt tỷ lệ 100%), kinh phí hỗ trợ 515.690.000 đồng (đạt tỷ lệ 100%).

- Hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch: 653/6.124 người (đạt tỷ lệ 10,66%), kinh phí hỗ trợ 2.422.630.000 đồng.

- Hỗ trợ hộ lao động khó khăn đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực bị phong toả: 1.248.440/1.252.039 hộ (đạt tỷ lệ 99,6%), kinh phí 1.873.497.100.000 đồng (từ NSNN: 1.657.623.231.600 đồng, từ nguồn của UBMTTQ: 215.873.400 đồng).

- Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo: 53.884/53.901 hộ được UBND TP. Thủ Đức, quận huyện thống nhất (đạt tỷ lệ 99,97%),kinh phí 58.806.500.000 đồng (từ NSNN: 38.953.000.000 đồng, từ nguồn của UBMTTQ: 19.853.500.000 đồng).

- Hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn (đợt1): đã hỗ trợ 969.953/969.953 người (đạt tỷ lệ 100%), số lượng gạo đã nhận và phân phối cho phường, xã, thị trấn là 14.549.290/14.549.290kg (đạt tỷ lệ 100%).

Triển khai Tổng đài tiếp nhận tin nhắn đăng ký tiêm mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19
TP.HCM tổ chức triển khai Tổng đài tiếp nhận tin nhắn đăng ký tiêm mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19. Người dân từ 18 tuổi trở lên, chưa tiêm mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19 và đang ở tại TP.HCM có thể đăng ký tiêm vắc-xin phòng COVID-19 bằng cách nhắn tin SMS đến Tổng đài số 8066 với cú pháp như sau:

MUI1_HoTen_NamSinh_QuanHuyen

Trong đó: 

- HoTen là Họ tên của người đăng ký tiêm

- NamSinh: Năm sinh của người đăng ký tiêm

- Quan Huyen: quận/huyện người đăng ký tiêm đang sinh sống

Ví dụ: MUI1_NguyenVanA_1960_BinhChanh

Tổng đài sẽ chuyển danh sách đăng ký tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đến UBND TP. Thủ Đức và UBND các quận, huyện với tần suất 1 giờ/lần để UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tổng hợp, tổ chức tiêm chủng cho người dân.


H.Hào

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS