Văn hóa - Xã hội
Lâm Đồng: kinh tế - xã hội ổn định và phát triển so với cùng kỳ, 10/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch
21:3' 19/1/2022

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội; sản xuất - kinh doanh bị đình trệ; nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng lớn.Trong bối cảnh đó, được sự ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên, sát sao của Tỉnh uỷ; sự đoàn kết, thống nhất của các cấp uỷ đảng; sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp; sự đồng hành và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; hoạt động tích cực của các sở, ngành, đoàn thể; cùng sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân và doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ; có 10/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cụ thể như:

Một là, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện ca dương tính COVID-19 đầu tiên vào ngày 2-7-2021. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tại khu cách ly y tế tập trung Tổ dân phố 22 Lộc Thắng, Bảo Lâm.

Các cấp, các ngành và địa phương tập trung thực hiện quyết liệt và nghiêm túc Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai đồng bộ, hiệu quả cao nhất các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản trong tầm kiểm soát; tính đến ngày 4-1-2022, toàn tỉnh có 11.070 người nhiễm COVID-19 (trong đó: xuất viện 7.035 ca, đang điều trị 3.988 ca, chuyển địa phương khác 16 ca, tử vong 31 ca); tổng số người hiện đang cách ly 13.306 người. Các ca nhiễm trong cộng đồng cơ bản được kiểm soát; nhân dân trong tỉnh rất đồng tình, ủng hộ các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương, của Tỉnh uỷ và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật lực, tài chính, thuốc men, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định. Tổ chức truyền thông, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại chợ, siêu thị, bến xe; tổ chức diễn tập phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác xét nghiệm, cách ly, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng,... Tỷ lệ bao phủ vắc-xin/dân số: 1 mũi đạt 79,8%, 2 mũi đạt 76,9%; tỷ lệ bao phủ vắc-xin trên18 tuổi: 1 mũi đạt 99,97%, 2 mũi đạt 96,92%; tiêm vắc-xin cho trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi: 1 mũi đạt 99,52%, 2 mũi đạt 92,2%. Hiện nay, tỉnh đang triển khai tổ chức tiêm liều bổ sung cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ đạt 10,23%.

Hai là, triển khai “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Ba là, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trong nước GRDP ước tăng 2,58%, (trong đó: khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,8%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6,28%); GRDP bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng; sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng trưởng tốt. Sản xuất nông nghiệp cơ bản tăng trưởng ổn định, bảo đảm tiến độ thời vụ; tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế; nhanh chóng, linh hoạt điều chỉnh cơ cấu cây trồng thích ứng với điều kiện thực tế và nhu cầu của nhân dân; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, trật tự xây dựng, thu gom và xử lý chất thải rắn từng bước được chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Bốn là, tiến độ thu ngân sách cả năm vượt dự toán và tăng cao so với cùng kỳ (tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.009 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán địa phương, tăng 16,8% so với cùng kỳ); chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, nhất là tiết kiệm triệt để những khoản chi không cần thiết nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và những nhiệm vụ cấp bách khác; tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm 29% tổng chi cân đối, cao hơn 5% so với năm 2020; giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Các công trình, dự án trọng điểm có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư tuyến đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương; cải tạo, chỉnh trang đô thị được thường xuyên quan tâm thực hiện.


Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại buổi làm việc với lãnh đạo TP. Bảo Lộc nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Năm là, các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục thực hiện tốt theo kế hoạch; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; quy mô trường lớp được đầu tư, nâng cấp; chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành và triển khai quyết liệt, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho người có công, đối tượng chính sách, người nghèo được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Sáu là, công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện tốt; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được các cấp, các ngành tập trung triển khai.

Bảy là, quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định; đảm bảo an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác tuyển quân đảm bảo kế hoạch đề ra; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

H. Hào

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS