Văn kiện - Tư liệu
Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017
15:47' 2/1/2018

Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017.danhsachcanboduthinangngach.xlsx

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS