Văn kiện - Tư liệu
Biểu mẫu tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
16:42' 6/6/2019
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Ngày 28-5-2019, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã ban hành Công văn số 48-CV/TBĐLĐ về việc tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Để tạo thuận lợi cho các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo bảo đảm chất lượng, thời gian, Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Biểu mẫu phục vụ việc tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

File báo cáo, phụ lục, biểu mẫu đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi về địa chỉ:

Lotus Note: Vu To Chuc Dieu Le/BTCTW/DCS/VN@BTCTW

Mail công vụ: VuToChucDieuLe@btctw.dcs.vn

Tải Biểu mẫu tại đâybieu-26.5.2019-gui-tinh.xls
Xây dựng Đảng
Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Đỗ Thành Đồng ( dothanhdongatk@...).Gửi ngày: 20/06/2019
Thông tin này rất hay và thiết thực.
Bạn : hoàng kim ngọc ( kimngocyenlap@...).Gửi ngày: 20/06/2019
tuyệt vời
Bạn : TRAN VAN QUAN ( dutunghia@...).Gửi ngày: 13/06/2019
Hay

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS