Văn kiện - Tư liệu
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN ĐỀ ÁN 165
16:56' 1/7/2021


Để phục vụ việc xây dựng Báo cáo Tổng kết Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 165) trình Bộ Chính trị, Tạp chí Xây dựng Đảng xin gửi mẫu phiếu đánh giá của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) để thu thập thông tin. Rất mong những bạn đọc là đối tượng liên quan cho ý kiến để góp phần hoàn thiện Báo cáo tổng kết.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS