Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc: Tăng cường giải quyết vướng mắc ngay tại cơ sở
16:52' 22/12/2020

Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân của các cơ quan nhà nước nhằm giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở, theo đúng thẩm quyền, phân cấp là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thời gian qua.


Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Quang phát biểu kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Trường Khanh.


Vừa qua, huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện người dân năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Quang, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc đối thoại.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Sau các nội dung thông báo của Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đại diện cho MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện các tầng lớp nhân dân tập trung phản ánh, trao đổi, kiến nghị về những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực: Công nghiệp - xây dựng, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp, tài chính - kế hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, văn hóa - xã hội, công tác tổ chức - cán bộ, công tác phát triển đảng viên; giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội....

Với các kiến nghị, trao đổi dân chủ, khách quan, thẳng thắn của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện đã lắng nghe và trực tiếp trả lời, làm rõ từng vấn đề.

Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật, thuộc thẩm quyền của nhiều cấp, nhiều ngành, cũng có những nội dung trong kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị lãnh đạo UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu để trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất cho người người dân.

Đồng thời, nắm bắt, tổng hợp những vấn đề mới để có cơ sở thực tiễn tham mưu lãnh đạo huyện chỉ đạo, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới UBND huyện, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tập trung rà soát các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành tập trung tham mưu giải quyết, làm rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, trong đó cần xác định rõ lộ trình, thời gian giải quyết, những vấn đề vướng mắc cần tổng hợp báo cáo tỉnh xin ý kiến chỉ đạo cụ thể và thông báo để nhân dân được biết.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, định hướng của tỉnh, của huyện. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy các cơ quan nhà nước.

Hoàng Nga

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS