Sự việc - Ý kiến
Lấy phiếu tín nhiệm
11:7' 4/4/2012


Trong nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” yêu cầu “sớm thực hiện quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Quy định thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể”.

Tại phiên họp thứ 6 (từ ngày 19 đến 28-3-2012), Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí hằng năm sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo cao cấp từ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước trở xuống. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố công khai. Theo đó, người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số đại biểu Quốc hội 2 lần liên tiếp sẽ được xem xét, trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc phải từ chức. Trong Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (ngày 20 - 21-3-2012), Hà Nội thể hiện sẽ thí điểm lấy phiếu tín nhiệm cán bộ được bầu trong Đảng, chính quyền ở tất cả các cấp. Đây là hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Việc lấy phiếu tín nhiệm không phải là việc làm mới. Trong hoạt động Quốc hội đã có quy định nhưng chưa thực hiện được. Trong hoạt động của Đảng, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, chuẩn bị  nhân sự đại hội đảng các cấp… Thậm chí ở nhiều công sở đã thực hiện việc dân nhấn nút điện tử đánh giá chất lượng công việc của cán bộ, công chức khi phục vụ nhân dân chẳng phải là một hình thức dân bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ, công chức đó sao?

Nét mới lần này là được thực hiện hằng năm với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể từ cán bộ lãnh đạo cao cấp nhất. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công khai và “những người hai năm liền tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ cần được xem xét, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác”. Mỗi năm lấy tín nhiệm một lần chẳng những có tác dụng tích cực trong việc đánh giá và bố trí cán bộ mà còn buộc cán bộ nâng cao chất lượng công việc, rèn luyện đạo đức, lối sống, buộc cán bộ phải từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ. Có thể năm nào cũng đi vận động lá phiếu? Có thể che giấu thực chất công việc kém, lối sống tồi, hành vi tiêu cực năm này qua năm khác? Đây là biện pháp lượng hóa tiêu chuẩn, là cơ sở đánh giá cán bộ chính xác hơn, thúc đẩy cán bộ phải luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện vươn lên. Đồng thời khắc phục trì trệ, nâng cao tính năng động của bộ máy bởi đưa ra khỏi guồng máy những cán bộ không đủ năng lực, uy tín và tiếp nhận những cán bộ có chất lượng.

Để việc lấy phiếu tín nhiệm đúng thực chất, không hình thức cần mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch không chỉ trong lấy phiếu mà cả trong quá trình làm việc để mọi người hiểu rõ ưu, khuyết điểm của nhau, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi người. Lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành bằng quy định chặt chẽ, khoa học với tinh thần trách nhiệm, trung thực của những người tham gia bỏ phiếu. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm, mở rộng lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đây chính là một hình thức thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh: dựa vào dân để giám sát và xây dựng Đảng. Chỉ có thế, đổi mới, chỉnh đốn Đảng mới thành công.

Nguyễn Thúy Hoàn
Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Trần Văn Hiền ( hien1989@...).Gửi ngày: 30/04/2012
Lấy phiếu tín nhiệm là việc làm cần thiết, phải được tiến hành có nền nếp và có chất lượng. Rất cần có chế tài để việc lấy phiếu tín nhiệm có hiệu quả. Về lâu dài, việc lấy phiếu tín nhiệm phải được luật hóa. Ta xây dựng Nhà nước pháp quyền thì mọi hành vi của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải được pháp luật điều chỉnh. Chỉ có thế xã hội mới công bằng, ổn định.
Bạn : Dương Tiến Quang ( dquang_td@...).Gửi ngày: 26/04/2012
Tôi rất thích chuyên mục này của tạp chí, luôn có bình luận sắc sảo, đúng đắn khi có sự việc xảy ra. Nhà báo Nguyễn Thuý Hoàn luôn là cây bút bình luận nhạy bén, hấp dẫn, có tính chiến đấu cao. Nhưng bài quá ít. Theo tôi mỗi tuần nên có một bình luận. Đừng để mõi khi vào Tạp chí, lại thất vọng vì lâu không thấy có bài mới.
Bạn : Dương Long ( hailongvuong@...).Gửi ngày: 20/04/2012
Lấy phiếu tín nhiệm là việc rất cần thiết để đánh giá cán bộ đúng thực chất hơn và là 1 giải pháp để loại khỏi đội ngũ nnhững người không còn đủ tiêu chuẩn là cán bộ lãnh đạo quản lý. Nghị quyết Trung ương 4 nêu yêu cầu làm từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCHTƯ trước rất được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhân dân rất trông chờ kết quả lấy phiếu tín nhiệm từ Trung ương. Trung ương nghiêm thì cấp dưới cũng nghiêm. Có thế Nghị quyết Trung ương 4 mới thành công.
Bạn : Nguyễn Văn Thành ( nguyenvanthanh@...).Gửi ngày: 17/04/2012
Tôi đồng ý với ý kiến của Tạp chí.
Bạn : Nguyễn Thanh Hương ( thanhhuong99@...).Gửi ngày: 10/04/2012
Quan trọng là phải lấy phiếu thực chất, không hình thức.
Bạn : Lương Duyên ( tinhtangduyen@...).Gửi ngày: 10/04/2012
Hoan hô đề xuất hay!
Bạn : Nguyễn Văn Hạnh ( nguyenhanhvn@...).Gửi ngày: 07/04/2012
Tôi rất hoan nghênh đề xuất của Tạp chí lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ không chỉ trong nội bộ của Đảng mà phải rộng rãi để nhân dân trực tiếp tham gia. Xưa nay vì chỉ có cấp trên đánh giá cán bộ nên cán bộ chỉ làm vừa lòng cấp trên. Nay phải chịu trách nhiệm trước dân, chịu sự đánh giá trực tiếp của dân chắc chắn sẽ có chuyển biến. Hy vọng lần này Trung ương có nhiều hình thức dựa vào dân để xây dựng Đảng như hình thức lấy phiếu tín nhiệm của dân đối với cán bộ sẽ có thành công.
Bạn : Lê Thanh Hương ( motlethanhuong@...).Gửi ngày: 05/04/2012
Bài rất có tính thời sự trong dịp tổ chức thực hiện Nghị quyết TU4. Đề nghị có kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm ngay cuối năm nay.
Bạn : Nguyễn Văn ( ngvancongan@...).Gửi ngày: 04/04/2012
Tôi nhớ trong các kỳ đại hội đảng, khi chuẩn bị nhân sự có lấy phiếu tín nhiệm. Nhiều ông được 100% tín nhiệm nhưng khi bầu thật phiếu thấp áp chót thậm chí trượt. Do đó, tôi đồng ý với Tạp chí: "Cần mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, không chỉ trong lấy phiếu mà cả trong quá trình làm việc để mọi người hiểu rõ ưu, khuyết điểm của nhau, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi người. Lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành bằng quy định chặt chẽ, khoa học với tinh thần trách nhiệm, trung thực của những người tham gia bỏ phiếu"
Bạn : Đàm Văn Mạnh ( gioigiangtainang@...).Gửi ngày: 04/04/2012
Tôi thú vị nhất là:"Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm, mở rộng lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đây chính là một hình thức thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh: dựa vào dân để giám sát và xây dựng Đảng. Chỉ có thế, đổi mới, chỉnh đốn Đảng mới thành công." Vì lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng rồi nhưng đấy mới chỉ là trong nội bộ Đảng, đảng viên đánh giá đảng viên. Nay cần nhân dân đánh giá đảng viên. Đó là nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 4, Tổng Bí thư nêu câu hỏi: Vì sao Đảng đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị rất đúng, rất hay, nhiều cuộc vận động sâu rộng nhưng kết quả chưa đạt yêu cầu, tình trạng suy thoái ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng? Câu trả lời là vì Đảng chưa dựa vào dân để giám sát, xây dựng Đảng. Lần này Đảng dựa vào dân, nhất định thành công. Nếu không, kết quả đã nhìn thấy rõ.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Thông tin chính xác    (18/7/2012)
Quan trọng như nhau    (14/8/2012)
Là ai? Vì sao?    (5/10/2012)
Đã đủ nghiêm khắc?    (18/3/2012)
Dựa vào dân    (2/3/2012)
Bình đẳng    (20/1/2012)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS