Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU về “Quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc Khmer của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện Kết luận số 08-KL/TU về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer”.
Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương vừa tổ chức nghiệm thu đề án mã số KHBĐ (2015)-15 do TS. Trần Duy Hưng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Chủ nhiệm. PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài.
Ban Tổ chức Trung ương thông báo danh sách phòng thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 (xem file đính kèm).
Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Sáng 25-10-2016, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2016. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; PGS,TS. Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương vừa tổ chức nghiệm thu đề án mã số KHBĐ (2015)-15 do TS. Trần Duy Hưng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Chủ nhiệm. PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài.
Từ chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí đã tích cực thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân... Nhờ báo chí mà nhiều sự bất cập về chính sách đã được phát hiện và sửa đổi, nhiều thân phận con người bị oan sai, bị chèn ép và bất hạnh được trả lại công bằng, được cộng đồng cưu mang, giúp đỡ…
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, ngày 29-9, tại trụ sở quận Nam Từ Liêm, Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ đảng Công ty cổ phần Nhà X4. Tới dự có đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Hải, thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.
Những năm qua, Đảng bộ thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) luôn quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tích cực nắm bắt, theo dõi địa bàn cơ sở, có nhiều giải pháp phù hợp với từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Biên.
Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ bảy tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã diễn ra sôi nổi. Căn cứ vào Thể lệ, giải Nhất cuộc thi tuần qua thuộc về Nguyễn Phương Thành, tỉnh Vĩnh Long.
Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.
Xây dựng Đảng về đạo đức là một yếu tố cấu thành trong nội dung công tác xây dựng đảng, đồng thời là cơ sở bảo đảm đạo đức cho xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng về đạo đức là cái cốt của xây dựng Đảng về văn hóa, là nền tảng tinh thần của Đảng. Trong đó đạo đức sẽ được thể hiện trong văn hóa chính trị, văn hóa ứng xử trong Đảng, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa đảng viên với đảng viên, đảng viên với quần chúng nhân dân.
Ngay sau khi đất nước được độc lập, ngày 8-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “xóa nạn mù chữ” trong cả nước, thực hiện chống “giặc dốt” - kẻ thù nguy hiểm cùng với “giặc đói” và “giặc ngoại xâm” lúc bấy giờ.
Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU về “Quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc Khmer của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện Kết luận số 08-KL/TU về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer”.
Đảng bộ VietinBank thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tổ chức lễ kết nạp 5 quần chúng ưu tú vào Đảng.Đây là những cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, tham gia tích cực các hoạt động phong trào, là hạt nhân tiêu biểu của các phòng nghiệp vụ, đã trải qua quá trình thử thách, rèn luyện, được tập thể và chi bộ tín nhiệm.
Tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, tri ân và trân trọng của Đảng đối với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng.
Những ai có trách nhiệm dân vận? Bác Hồ chỉ rõ: Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và hội viên của các tổ chức nhân dân... đều phải phụ trách dân vận. Những lời nói và hành động quyết liệt của người đứng đầu Đảng và Chính phủ như là một hành động nêu gương: nói đi đôi với làm. Đó là thực hiện công tác dân vận của Đảng. Bởi vì đối với nhân dân ta “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng hợp tác kiểu mới, qua 13 năm hoạt động cho thấy đã đi đúng hướng và mang lại lợi ích thiết thực, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, thu hút toàn dân trong xã tham gia làm thành viên.
Đồng chí Nguyễn Bình Trị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Những năm qua, với sự gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì nhân dân, anh đã góp phần cùng đảng bộ, chính quyền đưa xã nghèo Quảng Lập trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Đơn Dương.
Cộng đồng ASEAN đã chính thức vận hành trên nền tảng hội nhập toàn diện về chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. Kể từ thời điểm lịch sử đó, ASEAN ngày càng gắn kết chặt chẽ với sự đan xen hài hòa về lợi ích giữa các quốc gia thành viên và khu vực. Lợi ích của hợp tác trong ASEAN đã được chứng minh bằng thực tế trong suốt chiều dài nửa thế kỷ tồn tại và phát triển của Hiệp hội và gần một năm sau khi Cộng đồng ASEAN hình thành.
Nhằm phục vụ các cấp ủy, tổ chức đảng, ban tổ chức cấp ủy các cấp và đảng viên nắm vững và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII), Ban Tổ chức Trung ương xuất bản sách: Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.
Ban Tổ chức Trung ương thông báo danh sách phòng thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 (xem file đính kèm).
Để việc khoán kinh phí sử dụng xe công được thực hiện rộng rãi, công bằng, đem lại hiệu quả thiết thực rất cần sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, trong đó việc khoán xe công cần được quy định cụ thể... Cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu thực hiện nghiêm túc, là một tiêu chí trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Đây không chỉ thể hiện nói đi đôi với làm...
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập ThS. Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập TS. Lê Quang Hoan
Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký Tòa soạn ThS. Trần Thị Thu Thủy
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
ẤN PHẨM
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
HD thi hanh DLD