Do tuổi cao sức yếu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã từ trần vào hồi 20h10', ngày 22-4-2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Hà Nội.
Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị.
Nhận định này được đưa ra tại hội nghị sơ kết việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức do Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
Chiều 18-4-2019, Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 15, khóa XIX đã bầu đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh (ảnh bên) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đam Rông là một trong 62 huyện nghèo cả nước, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, sau hơn 10 năm nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp xóa nghèo của tỉnh và thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đến nay Đam Rông đã có nhiều đổi thay vượt bậc, trong đó công tác xây đảng, hệ thống chính trị vững mạnh giữ vai trò quyết định.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Theo đó, tỉnh đã đề ra 43 việc cần làm ngay, 6 việc làm thí điểm và 12 việc thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, đồng thời lựa chọn 12 đơn vị làm điểm để triển khai thực hiện.
Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị.
Đam Rông là một trong 62 huyện nghèo cả nước, vùng dân tộc thiểu số (DTTS) khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, sau hơn 10 năm nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp xóa nghèo của tỉnh và thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đến nay Đam Rông đã có nhiều đổi thay vượt bậc, trong đó công tác xây đảng, hệ thống chính trị vững mạnh giữ vai trò quyết định.
Chiều 18-4-2019, Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 15, khóa XIX đã bầu đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh (ảnh bên) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) hằng năm là Quốc lễ, ẩn chứa những giá trị tinh thần thiêng liêng, cao quý của một dân tộc có lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.
Vừa qua, tại TP. Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập Di chúc và một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 14 điểm cầu trong toàn tỉnh.
Việc thực hiện các quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên trên mọi vị trí công tác cần nêu gương bằng hành động cụ thể. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau
Nêu gương là một nguyên tắc thực hành đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Người thường xuyên căn dặn: Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước và một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.
Thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Quy định số 11-QÐi/TU về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quản lý.
Để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phải xây dựng được đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác tốt. Làm được điều này, việc hàng đầu là phải thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là yêu cầu khách quan và cũng là vấn đề có tính quy luật trong công tác xây dựng đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có ý nghĩa cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về Đảng, Người viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Nếu mỗi đảng viên của Đảng chỉ cần thật sự thuộc và thực hành tốt điều này thì Đảng ta đã thật sự trong sạch.
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 11-QÐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các đơn vị phát động phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... và hỗ trợ 568 xã biên giới từng bước đạt chuẩn nông thôn mới.
Luôn nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, nhẹ nhàng, khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đầu tàu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó là nhận xét của nhiều người dân khi nói về đồng chí Phan Văn Đức, Bí thư chi bộ thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).
Chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tiếp nối quan hệ truyền thống giữa hai nước.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2019 có chủ đề trọng tâm về tổ chức cơ sở đảng… Mở đầu cuốn tạp chí, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị”, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Người về xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị.
Ngày 12-4-2019, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 205-KH/BTCTW về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.
Việc tổ chức đảng đề nghị xử lý kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh cho thấy tính nghiêm minh của kỷ luật đảng. Người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý không chỉ cần có năng lực, trình độ chuyên môn mà cần phải có đạo đức lối sống trong sáng. Đồng thời đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho mỗi cán bộ, đảng viên, luôn chủ động tự giác rèn đức, luyện tài, không chỉ trong chuyên môn mà trong đạo đức, lối sống, để đủ tiêu chuẩn cống hiến lâu dài cho Đảng, cho dân.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập ThS. Ngô Minh Tuấn
Thư ký Tòa soạn TS. Phạm Thị Thu Huyền
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
ẤN PHẨM
Sổ tay 2016
Hướng dẫn thi hành
Bìa Sổ tay
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013