Sáng 21-5, tại Tòa nhà Quốc hội, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV chính thức được khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp. Trước đó, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đây là cuộc đấu tranh làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, chính quyền, có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ.
Ngày 20-5, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh tới dự.
Ngày 19-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng Kế hoạch để triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tiếp tục rà soát việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu phải công khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 để cán bộ, đảng viên, nhân dân giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05.
Sáng 21-5, tại Tòa nhà Quốc hội, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV chính thức được khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp. Trước đó, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đây là cuộc đấu tranh làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, chính quyền, có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ.
Ngày 27-4, Huyện ủy Hoành Bồ đã tổ chức lễ công bố quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện.
10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy và người đứng đầu được phát huy.
Ngày 15-5-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Đặng Hoàng An, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Hội Liên hiệp phuj nữ (LHPN) Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Từ năm 2010, Hội đã đăng ký với Chính phủ hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Các tiêu chí của cuộc vận động đều hướng tới cấp hộ gia đình và nhằm góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Hội viên các cấp hội phụ nữ trên khắp cả nước đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động để phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tiếp tục rà soát việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu phải công khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 để cán bộ, đảng viên, nhân dân giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Hơn 80 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phát huy tính năng động, sáng tạo, đa dạng hóa hình thức tổ chức và hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng làm tốt hơn chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ bên cạnh việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, đồng thời kế thừa đạo đức phương đông và tinh hoa đạo đức nhân loại. Hồ Chí Minh đã sử dụng những khái niệm: trung, hiếu, nhân nghĩa, cần, kiệm, liêm, chính, dân chủ, tự do, công bằng bác ái, đã có từ thời Hy Lạp Cổ đại và Nho giáo, cùng với những khái niệm, phạm trù quen thuộc với dân tộc Việt Nam từ lâu đời, đưa vào đó những nội dung, khái niệm mới, những phạm trù đạo đức của thời đại làm cho những giá trị đạo đức truyền thống được nâng lên tầm cao hơn. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và nhân loại là một đặc trưng nổi bật mà ở đó tình thương yêu con người là cốt lõi, là nhân tố điều chỉnh mọi hành vi đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh.
Sau hai ngày tổ chức thi, chiều 16-5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018 cho 4 chức danh là: Phó Chánh văn phòng; Phó Chánh thanh tra Bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương; Phó viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước.
Chiều 11-5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 19-5 cho đồng chí Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trương Thị Xin, nguyên Giám đốc Xí nghiệp May Chiến Thắng (là vợ đồng chí Nguyễn Đình Hương), đảng viên Chi bộ số 10, Đảng bộ phường Đội Cấn, quận Ba Đình.
Nhằm đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Cô Tô (Quảng Ninh) đã triển khai xây dựng mô hình “Chi bộ điểm toàn diện” trên địa bàn huyện từ tháng 8-2017. “Chi bộ điểm toàn diện” phải gắn với nhiệm vụ triển khai Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và bám sát hướng dẫn của Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".
Hành trang của Đảng vào mùa xuân mới là niềm tin của Nhân dân với Đảng. Đó là mạch nguồn sức thanh xuân của Đảng. Để trường tồn trong lòng dân, Đảng chỉ có một cách là trong sạch vững mạnh không chỉ bằng lời nói mà phải bằng việc làm thực tế ích quốc, lợi dân.
Những năm qua, phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên và nguồn nhân lực, Huyện ủy Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã xác định phát triển ngành nông nghiệp của huyện theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa an toàn, sạch phục vụ cho thị trường đô thị Vĩnh Phúc và xuất khẩu.
Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường K, năm 1982, với những thương tật trên người, ông Mai Văn Cho xuất ngũ với kết luận thương binh 4/4 và trở về địa phương. Ông vẫn phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, viết tiếp trang sử vẻ vang trong công cuộc đổi mới của đất nước.
Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Pháp (PCF) và Đảng Cộng sản Việt Nam bắt nguồn từ lịch sử PCF mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những người sáng lập tại Tours (Tua) năm 1920. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp tích cực vào việc nhận thức những khó khăn của cuộc chiến chống thực dân. Sự đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp PCF tạo dựng quan hệ với các đảng và các dân tộc trong cuộc chiến chống chủ nghĩa thực dân Pháp và chủ nghĩa đế quốc Mỹ...
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2018 có chủ đề trọng tâm về công tác cán bộ; kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 200 năm Ngày sinh C.Mác; 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ... Số này có các bài viết tổng kết hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18-6-1997 của BCH Trung ương (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
Ngày 19-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng Kế hoạch để triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập ThS. Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký Tòa soạn TS. Phạm Thị Thu Huyền
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
ẤN PHẨM
Sổ tay 2016
Hướng dẫn thi hành
Bìa Sổ tay
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013