Đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở là một nhiệm vụ cần thiết và là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng đảng ở cấp huyện, quận và đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm của tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị tự đánh giá, xem xét việc thực hiện những nghị quyết, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đảng bộ mình đề ra từ đầu năm, thấy được ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế, từ đó tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong năm tới. Mặt khác, kết quả xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đây cũng là thành tố quyết định các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm, nhiệm kỳ đối với các tập thể, cá nhân, từ đó động viên, khuyến khích tạo phong trào thi đua giữa các đảng bộ.
Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang luôn quan tâm lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên được Tỉnh ủy chú trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.
Để xây dựng và hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, trong hai ngày 20 và 21-11-2014, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.
Sáng 21-11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện (lớp thứ 3). Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu ý kiến.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà đất đối với đồng chí Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Sau khi báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết quả.
Để xây dựng và hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, trong hai ngày 20 và 21-11-2014, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.
Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc đại cách mạng ở thế kỷ XX, nó đã xuất hiện với tư cách là một nền văn minh mới, ở mức phát triển cao hơn.
Trong cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, những người lao động, cơ bản là công nhân và nông dân, biết liên minh chặt chẽ với nhau, do một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân lãnh đạo, dùng sức mạnh quần chúng đập tan nhà nước của giai cấp tư sản.
Ngày 20-11, tại thành phố Phủ Lý, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Mai Tiến Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự.
Đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở là một nhiệm vụ cần thiết và là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng đảng ở cấp huyện, quận và đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm của tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị tự đánh giá, xem xét việc thực hiện những nghị quyết, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đảng bộ mình đề ra từ đầu năm, thấy được ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế, từ đó tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong năm tới. Mặt khác, kết quả xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đây cũng là thành tố quyết định các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm, nhiệm kỳ đối với các tập thể, cá nhân, từ đó động viên, khuyến khích tạo phong trào thi đua giữa các đảng bộ.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.
Phát triển giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ đủ sức gánh vác sứ mệnh đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, đó là kỳ vọng của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ, cũng là khát vọng cao đẹp của nhân dân ta.
Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang luôn quan tâm lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên được Tỉnh ủy chú trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.
Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức giao ban với thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy năm 2014, chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm về kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD của Ban Tổ chức Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư”.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm và trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hải Phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp.
Hằng năm cứ mỗi dịp thu về, Hà Nội lại rộn rã vinh danh những công dân ưu tú. Năm nay, trong số 10 cá nhân tiêu biểu được Thành phố tặng danh hiệu cao quý này có Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hiền, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm. Bằng tâm huyết và tài năng, cô giáo Nguyễn Thị Hiền đã xây dựng Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm trở thành một trong những trường tiểu học lớn nhất của Thủ đô.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2014 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên; kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; 194 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen…
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, thực hiện những lời căn dặn của Người trong Di chúc, thiết nghĩ trong sinh hoạt đảng, cơ quan, đơn vị cần thường xuyên tổ chức cách sinh hoạt “nhìn quanh chân trời”, nhất là trong việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Làm như thế sẽ động viên, huy động được tiềm năng, sức mạnh của cán bộ, đảng viên và quần chúng, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Muốn cho dân chúng thành thật bày tỏ ý kiến, cán bộ phải thành tâm, phải chịu khó, phải khéo khơi cho họ nói... Như vậy, vừa nâng cao trình độ dân chúng, mà cũng vừa nâng cao kinh nghiệm của mình”...
Để thực hiện tốt công tác dân vận, trong đó có công tác dân vận của chính quyền, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đã ban hành nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới. Tỉnh ủy Trà Vinh đã đề ra Chương trình hành động số 32- CTr/TU xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận, trong đó coi trọng dân vận chính quyền...
Trong hơn 21 năm xây dựng và trưởng thành, Tạp chí Kosang Phăk (Xây dựng Đảng) luôn giữ đúng định hướng, tuyên truyền, phản ánh được nhiều kinh nghiệm tốt của các tổ chức đảng, đảng viên. Nội dung của tạp chí có tác dụng tốt đối với các cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở...
Chiều 15-11, Ban Kiểm phiếu đã công bố công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Mỗi đại biểu được phát 11 lá phiếu với tổng số 50 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm theo danh sách đã được thông qua, trên từng phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ và ba mức độ tín nhiệm bao gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy tác động tích cực của việc đánh giá cán bộ dân chủ, công khai, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, tạo niềm tin của người dân với cán bộ của Đảng, góp phần minh bạch hoạt động của bộ máy công quyền.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập TS. Lê Quang Hoan
Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký Tòa soạn TS. Phạm Thị Thu Huyền
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
ẤN PHẨM
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
HD thi hanh DLD