Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015).
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang tại buổi Lễ.
Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015).
Nước sạch từ nguồn. Đảng có trong sạch, vững mạnh Nhà nước mới trong sạch, vững mạnh và từ đó mối quan hệ Đảng-Dân chặt chẽ, nhân dân tin Đảng, Đảng gắn bó với nhân dân. Đây cũng chính là mạch nguồn thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng Tháng Tám. Đây cũng chính là một vấn đề quan trọng mà Đại hội XII của Đảng sẽ xác định những giải pháp khả thi.
Mùa Thu năm 1945, Tổng khởi nghĩa thành công, chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, trên Lễ đài Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với toàn thế giới bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước của dân, do dân và vì dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới, chính quyền về tay nhân dân, nhân dân trở thành người làm chủ chân chính vận mệnh dân tộc mình.
Chiều ngày 1-9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8-2015. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Người phát ngôn Chính phủ chủ trì.
Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015).
Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015).
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang tại buổi Lễ.
Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những năm qua, cấp uỷ các cấp ở Vĩnh Long đã quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ. Tỉnh ủy Vĩnh Long hướng dẫn các cấp ủy xây dựng kế hoạch về quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ các cấp, các ngành bảo đảm cơ cấu nữ.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Điện Biên, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiện toàn các tổ bảo vệ chính trị nội bộ và chỉ đạo các tổ bảo vệ chính trị nội bộ thuộc các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
Các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Nghệ An đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách của địa phương...
Khi nói đến sự thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945 ở nước ta không thể không nhắc đến “Quốc dân Đại hội Tân Trào”. Người ta ví Quốc dân Đại hội Tân Trào như “Hội nghị Diên Hồng” thứ hai trong lịch sử dân tộc, đồng thời mang ý nghĩa của “một tiền Quốc hội”, xây dựng cơ sở pháp lý đầu tiên cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên của Đảng. Người yêu cầu: “mỗi đảng viên cần phải làm kiểu mẫu phục tùng kỷ luật, chẳng những kỷ luật của Đảng, mà cả kỷ luật của các đoàn thể nhân dân và của cơ quan chính quyền cách mạng”.
Đảng bộ xã Tam Đại có gần 200 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ thôn. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đảng ủy xã tổ chức hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ để quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 01 của Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Ninh về sinh hoạt chi bộ.
Tháng 8 này, Tạp chí Xây dựng Đảng kỷ niệm 50 năm xuất bản số đầu. Trải qua nửa thế kỷ tồn tại, phát triển và trưởng thành, Tạp chí Xây dựng Đảng đã có vị thế xứng đáng trong đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam. Nghĩ về mỗi chuyến đi, về cách tiếp cận thực tế, về chất lượng bài viết, tôi nghiệm ra: Cuộc đời của người làm báo nên ít ngồi bàn giấy; phải đi, phải hỏi, phải đọc, phải sống ở “đầu nguồn nguyên liệu cuộc sống” để suy nghĩ và viết. Chỉ như vậy mới có bài viết hay, đem lại hiệu quả xã hội với sức lan toả rộng lớn.
Làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Điện Biên là những người lính đã trải qua nhiều cam go, hy sinh và đấu tranh quyết liệt trên trận tuyến thầm lặng, hiểm nguy. Đó là một tập thể "Thép" tận tụy, kiên trung, dũng cảm, luôn tiên phong trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; ngăn chặn “cái chết trắng” đem lại sự bình yên cho xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Về thăm thôn Nà Pán (Đôn Phong, Bạch Thông, Bắc Kạn), hỏi thăm đồng chí Lý Tiến Lợi, Bí thư chi bộ thôn, không ai là không biết. Bởi lẽ, anh không chỉ là một bí thư chi bộ tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ Đảng giao, mà còn là một trong những người đi đầu trong thôn về phát triển kinh tế gia đình, giúp nhiều bà con trong thôn cùng vươn lên thoát nghèo, làm giàu…
Gần 40 năm làm phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Xây dựng Đảng, tôi không nhớ đã cùng đồng nghiệp trong toà soạn có bao nhiêu chuyến đi nghiên cứu, viết về công tác tổ chức xây dựng đảng ở các ngành, địa phương và cơ sở. Chuyến đi tác nghiệp đầu tiên với Tổng Biên tập đã để lại trong tôi không chỉ là những kỷ niệm đáng nhớ, còn rút được những bài học kinh nghiệm về nghiệp vụ làm báo ở một tạp chí chuyên ngành, lại là chuyên ngành “Tổ chức xây dựng đảng”.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP, theo đó có nhiều điểm mới, phù hợp với xu hướng trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, bổ sung đối tượng được vay vốn, nâng mức cho vay, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, mô hình ứng dụng công nghệ cao... thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Agribank xác định kiên trì mục tiêu hoạt động ưu tiên đầu tư cho tam nông. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa X về “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân”, Agribank đã xây dựng Đề án mở rộng và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân...
Ngày 28-7-2015, Việt Nam kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với thời điểm ra đời của Cộng đồng ASEAN (tháng 12-2015). Việc Việt Nam gia nhập ASEAN gắn liền với quá trình đổi mới, từng bước hội nhập quốc tế của đất nước, đồng thời Việt Nam cũng có nhiều đóng góp ý nghĩa vào sự lớn mạnh của tổ chức này.
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm môn chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi lên ngạch chuyên viên chính 2015.
Nước sạch từ nguồn. Đảng có trong sạch, vững mạnh Nhà nước mới trong sạch, vững mạnh và từ đó mối quan hệ Đảng-Dân chặt chẽ, nhân dân tin Đảng, Đảng gắn bó với nhân dân. Đây cũng chính là mạch nguồn thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng Tháng Tám. Đây cũng chính là một vấn đề quan trọng mà Đại hội XII của Đảng sẽ xác định những giải pháp khả thi.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập TS. Lê Quang Hoan
Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký Tòa soạn TS. Phạm Thị Thu Huyền
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
ẤN PHẨM
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
HD thi hanh DLD