Cán bộ
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định 1 trong 3 khâu đột phá để tập trung chỉ đạo là "Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển".
Tỉnh Quảng Bình có 402 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó 116 cán bộ là người đứng đầu và 286 cán bộ là cấp phó của người đứng đầu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03-3-2016 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã có những chuyển biến tích cực.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Linh, sinh ngày 4-4-1959, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2015-2020, 100% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ chuyên môn đại học và có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; 100% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên...
Ngày 28-6, tại Tiền Giang, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự.
Thực hiện Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, các cơ quan ban tổ chức đã được các cấp ủy quan tâm củng cố, kiện toàn về tổ chức và chất lượng.
Gia hạn thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi Vụ trưởng các vụ: Chính sách cán bộ; Cơ sở Đảng; Địa phương III đến ngày 15-7-2017.
Ban Tổ chức Trung ương ban hành "Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương"; "Quyết định Ban hành “Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương”; "Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương". Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu những văn bản trên.
Tại Quyết định 843/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Nông Quốc Tuấn, giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: