Cán bộ
Ban Tổ chức Trung ương ban hành "Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương"; "Quyết định Ban hành “Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương”; "Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương". Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu những văn bản trên.
Tại Quyết định 843/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Nông Quốc Tuấn, giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội là 12%; ban chấp hành đảng bộ các quận, huyện, thị xã là 19,6% và cấp xã, phường, thị trấn là 24,9%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) của thành phố là 30%, nữ đại biểu HĐND thành phố là 23,8%, cấp quận, huyện là 30% và cấp xã, phường là 28,5%... Trong 10 năm qua, gần 24 nghìn phụ nữ được kết nạp vào Đảng, chiếm 44,4% tổng số đảng viên mới của Đảng bộ Hà Nội.
Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo được triển khai tại 15 huyện của 5 tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang với 160 đội viên. Sau 5 năm thực hiện mục tiêu góp phần tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng và Nhà nước ở địa phương, đã có 134 đội viên dự án (chiếm 83,75%) được quy hoạch vào các chức danh...
Ngày 25-5-2017, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Ngày 25-5-2017, tại Hà Nội, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thiện, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định (số 77-BC/UBKTTW, ngày 28-4-2017).
Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác cán bộ nữ, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ nữ. Do vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý nói chung, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực, thích nghi với cơ chế mới, năng động, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành, đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của Thái Bình.
Bằng nhiều giải pháp trong công tác cán bộ nên huyện Lang Chánh đã khắc phục tình trạng cục bộ khép kín, giảm được sức ỳ và sự thiếu hụt cán bộ chủ chốt; tạo sự đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn; cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch có điều kiện, môi trường tốt để rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ.
Chiều 12-4-2017, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 12-KL/TW ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: