Cán bộ
Là Đảng cầm quyền, Đảng ta luôn xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Đội ngũ làm công tác cán bộ là yếu tố quan trọng trong thực hiện chiến lược cán bộ. Tố chất cơ bản của người làm công tác cán bộ là phải có tầm nhìn xa, rộng, có tâm trong sáng, công tâm, khách quan, trung thực, am hiểu nghiệp vụ sâu sắc. Xây dựng đội ngũ những người làm công tác cán bộ vừa hồng vừa chuyên là một yếu tố cơ bản thực hiện thành công chiến lược cán bộ của Đảng.
Đến ngày 30-11-2017, Quảng Bình có 3.261 cán bộ, công chức cấp xã; trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý có 1.629 người, công chức có 1.632 người và 6.724 người hoạt động không chuyên trách. Qua đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2016, số cán bộ chủ chốt cấp xã được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao, đạt 76,4%.
Sáng 5-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị.
Hôm nay 3-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lễ dự công bố quyết định Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) PVN cho đồng chí Trần Sỹ Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành và tập thể ban Lãnh đạo PVN cùng đông đảo cán bộ chủ chốt tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn. Buổi lễ được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu ở TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau.
Bộ Nội vụ đã tổ chức thi tuyển thành công 2 chức danh phó vụ trưởng các Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Hợp tác quốc tế. Ngay sau khi công bố kết quả, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao quyết định bổ nhiệm.
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ.
Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương thông báo thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng, gồm: Trưởng Phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Ban; Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban; Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị, Vụ Địa phương III (làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh). Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo trên phương tiện thông tin truyền thông (đến hết ngày 20-01-2018 theo dấu bưu điện). Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Địa chỉ: Số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.
Đây là lần đầu tiên tỉnh Lào Cai thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng. Việc thi tuyển nhằm lựa chọn, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý. Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Đề án số 22-ĐA/TU ngày 3-11-2017 “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Lào Cai”.
Ngày 5-12, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Ban, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng; một nội dung cơ bản của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng bộ Quân đội đã quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện, tạo chuyển biến tích cực về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quân đội càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: