Cán bộ
Đảng bộ huyện Tuyên Hóa hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 5.750 đảng viên (gồm 24 chi bộ cơ sở; 8 đảng bộ cơ quan và 20 đảng bộ, xã thị trấn với 285 chi bộ trực thuộc). Cấp ủy cơ sở có 393 đồng chí, trong đó cấp ủy xã, thị trấn gồm 271 đồng chí. Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa luôn quán triệt kịp thời và nhận thức sâu sắc mục đích của việc nêu gương đó chính là để phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực của người cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của quần chúng nhân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2021/NĐ-CP ngày 17-12-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25-1-2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
Trong công tác cán bộ, đánh giá được xem là khâu mở đầu, tạo tiền đề cho các khâu khác. Tạo nguồn - đánh giá để xác định xu hướng phát triển của đối tượng. Tuyển chọn - đánh giá để bố trí vào vị trí thích hợp. Bầu cử, bổ nhiệm - đánh giá để chọn người xứng đáng. Bồi dưỡng, đào tạo - đánh giá để xem năng lực, trình độ cao thấp mà bổ khuyết, nâng cao…
Chiều 16-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đối với bốn Thẩm phán cao cấp, sau khi đã được Quốc hội phê chuẩn.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước rất cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Bởi vậy, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đức tài, đủ đức để đảm đương nhiệm vụ là công việc hàng đầu được Đảng ta coi trọng.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một vấn đề quan trọng, cấp thiết hiện nay.
Sau 5 năm thực hiện Đề án 457 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là dân tộc thiểu số (DTTS) các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, công tác cán bộ nữ ở Lạng Sơn đã có những chuyển biến, đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thực hành dân vận phải xây dựng được đội ngũ cán bộ dân vận “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ thật thà nhúng tay vào việc”.
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10-4-2018 của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu. Thời gian qua, huyện Hòa Bình đã có sự quan tâm nhiều hơn đến công tác cán bộ nữ, nhất là trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí các vị trí phù hợp để nhiều cán bộ nữ có điều kiện phấn đấu, trưởng thành và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2068/KH-BNV về thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: