Cán bộ
Đến năm 2017, TP. Hồ Chí Minh có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. 5 năm qua, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ.
Sáng nay 3-1-2019, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị bàn về công tác cán bộ, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Phan Việt Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Vừa qua, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Kế hoạch số 11- KH/TW ngày 6-11-2018 về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 (sau đây gọi tắt là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược). Để làm rõ những điểm mới của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược so với nhiệm kỳ trước đây, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.
Đây là cách đánh giá mới, thực hiện hằng quý, thay vì đánh giá từng năm như lâu nay. Kết quả đánh giá là căn cứ để thành phố chi trả thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
Ngày 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
Sáng 29-11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tổ chức hội nghị lần thứ 30 để bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay là một chủ trương, một nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm đổi mới công tác cán bộ của Đảng trong tình hình mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy lãnh đạo, quản lý, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi những vấn nạn tiêu cực, nhức nhối trong công cán bộ của Đảng ta những năm gần đây. Nhân tố có tính quyết định để thực hiện tốt các giải pháp bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện KPLNĐP là sự nhận thức sâu sắc và ý thức trách nhiệm cao của cấp ủy Đảng các cấp, của đội ngũ cán bộ và sự chỉ đạo sâu sát, kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đến nay, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết, trong đó, một số địa phương đã nỗ lực đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế Giám sát (GS) và phản biện xã hội (PBXH) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các đoàn thể chính trị - xã hội vào cuối năm 2013; sau gần 5 năm thực hiện, từ kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học “Hiệu quả GS và PBXH của MTTQVN đối với chính quyền cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên”, cho thấy rất cần thúc đẩy công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận lên tầm mới.
Sau khi Ban Tổ chức Trung ương có Kế hoạch số 161-KH/BTCTW, ngày 9-8-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã xây dựng Kế hoạch số 24-KH/BTCTU, ngày 26-9-2018 về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: