Cán bộ
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ, Đảng ủy Binh chủng Hóa học xác định: xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ là nhân tố quyết định để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Binh chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Có cơ chế bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.
Chiều 7-9-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định luân chuyển, điều động cán bộ.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối tham dự.
Ở nước nào và vào thời điểm nào cũng vậy, sự thành bại của mọi sự nghiệp hay sự tồn vong, thịnh suy của mọi quốc gia, chế độ đều phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó đặc biệt quan trọng là cán bộ cấp chiến lược. Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
Cán bộ là gốc, là nhân tố quyết định sự thành bại của công việc.Bởi vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đủ “tâm” và “tầm” trong thực thi công việc luôn là nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy các cấp ở Huyện ủy Kim Sơn. Thực hiện quy định của của Trung ương, tỉnh, trong những năm qua, Huyện ủy Kim Sơn thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân.
Ngày 17-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2018.
Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, việc chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ được Đảng bộ Hà Nội quan tâm chỉ đạo thực hiện. Với quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy các cấp, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ TP. Hà Nội có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng cao, nổi bật là công tác đào tạo cán bộ nguồn và đào tạo cán bộ cấp cơ sở. Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30-12-2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ...
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao quyết định cho các Đại sứ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách tại 24 địa bàn thường trú và 29 địa bàn kiêm nhiệm ở 5 châu lục.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: