Cán bộ
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Thanh tra Chính phủ (giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến 30-6-2016).
Sáng ngày 17-2-2017, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Bộ Nội vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo.
Ngày 16-2, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn số 3308-CV/VPTW thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về nội dung các bài báo liên quan đến đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương.
VietinBank không ngừng tìm kiếm cơ hội dẫn đầu và gia nhập các nhóm thương hiệu mạnh của khu vực. Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng không quên xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại với nhiều chính sách đãi ngộ, trọng dụng nhân tài.
Những năm qua cấp uỷ, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản, linh hoạt công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ cơ sở; các chính sách đãi ngộ để tạo nguồn nhân lực cho cơ sở. Kết quả, tỷ lệ cán bộ cấp xã đạt và vượt chuẩn tăng nhanh, chất lượng công việc từng bước nâng lên, góp phần quan trọng trong củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Bộ Nội vụ vừa có Thông báo số 40/TB-TTBNV kết luận thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.
Xét báo cáo của Bộ Nội vụ về việc lãnh đạo một số địa phương, đơn vị tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, lãnh đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.
Chiều 28-12, Bộ Công thương ra thông báo về việc thu hồi các quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm, điều động nhân sự đối với những trường hợp gồm ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Quang Hải, ông Vũ Đình Duy và bà Vũ Thúy Huệ...
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả thanh tra công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở.
Đại hội XII của Đảng đề ra nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, cụ thể là phải xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp. Với tinh thần thực hiện nghiêm túc, nhất quán, đúng nguyên tắc các khâu trong công tác cán bộ, ngay đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương đã có một số văn bản chỉ đạo công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu chặt chẽ trong đánh giá, lựa chọn, sử dụng cán bộ; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: