Cán bộ
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kết luận số 179-KL/TU ngày 24-2-2014 thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học công nghệ. Sau hơn 3 năm thực hiện, đã có nhiều tín hiệu đáng mừng từ chương trình thí điểm này.
Đánh giá cán bộ hiện đang được coi là một khâu khó trong công tác cán bộ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như: Không nhận rõ môi trường, điều kiện công tác, biểu hiện nể nang, né tránh, hoặc phân loại cán bộ thiếu công tâm, công khai, minh bạch; tham mưu, bố trí, sử dụng cán bộ không đúng với năng lực, với sự tín nhiệm của nhân dân... Bên cạnh đó, căn cứ để đánh giá kết quả, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao so với đóng góp thực tế của cán bộ còn thiếu chặt chẽ, chưa khoa học; tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ còn chung chung…
Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan” của Quốc hội khóa XII, một trong những công việc khó khăn nhất đã được Đảng bộ TP Hà Nội thực hiện rất thành công đó là, công tác sắp xếp cán bộ, tổ chức bộ máy.
Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức các hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại quận Lê Chân, các huyện An Lão, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì các hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố...
Một trong những kết quả quan trọng trong hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) là công tác cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ nữ đã trưởng thành vượt bậc, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế -xã hội cũng như khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Làm tốt công tác cán bộ nữ đã khơi dậy nguồn nhân lực nữ, thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới ở nước ta...
Trong 2 ngày 9 và 10-6-2018, tại Hà Nội, các ứng viên dự thi Kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ của Tòa án nhân dân tối cao tham gia phần thi bảo vệ đề án. Việc thi tuyển lãnh đạo cấp vụ của Tòa án nhân dân tối cao nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 202 - TB/TW về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo tại 14 bộ, ban, ngành Trung ương, trong đó có Tòa án nhân dân tối cao.
Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIII về công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên cả về số lượng lẫn chất lượng, trưởng thành trên nhiều mặt, cán bộ đều nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu, vững vàng về chính trị, có đạo đức trong sáng, nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng. Cùng nhìn lại để thấy được công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước ta, nhất là đội ngũ cán bộ làm khoa học công nghệ (KHCN) đã đạt được gì?
Hưng Yên là một trong nhiều tỉnh, thành của cả nước sớm xây dựng và thực hiện Đề án “Thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức xã, phường, thị trấn”. Sau một thời gian, thấy được những kết quả tích cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo thực hiện tiếp chính sách này trong giai đoạn 2018 – 2021 (giai đoạn I và II đã thu hút được 471 sinh viên). Theo đó, khoảng 250 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy sẽ được tuyển dụng về làm công chức tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh.
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy vừa ký Quyết định số 3814-QĐ/TU ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP. Hà Nội" và thống nhất triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị thành phố từ ngày 1-7-2018.
Sau hai ngày tổ chức thi, chiều 16-5, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2018 cho 4 chức danh là: Phó Chánh văn phòng; Phó Chánh thanh tra Bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương; Phó viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: