Cán bộ
Chiều 16-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đối với bốn Thẩm phán cao cấp, sau khi đã được Quốc hội phê chuẩn.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước rất cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Bởi vậy, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đức tài, đủ đức để đảm đương nhiệm vụ là công việc hàng đầu được Đảng ta coi trọng.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một vấn đề quan trọng, cấp thiết hiện nay.
Sau 5 năm thực hiện Đề án 457 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là dân tộc thiểu số (DTTS) các cấp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, công tác cán bộ nữ ở Lạng Sơn đã có những chuyển biến, đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để thực hành dân vận phải xây dựng được đội ngũ cán bộ dân vận “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ thật thà nhúng tay vào việc”.
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10-4-2018 của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu. Thời gian qua, huyện Hòa Bình đã có sự quan tâm nhiều hơn đến công tác cán bộ nữ, nhất là trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí các vị trí phù hợp để nhiều cán bộ nữ có điều kiện phấn đấu, trưởng thành và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 2068/KH-BNV về thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.
Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, TP. Hồ Chí Minh đã xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với 81 cán bộ không đủ điều kiện tái cử cấp ủy các cấp, trong đó 52 đồng chí được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi; 20 đồng chí nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu; 9 đồng chí được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: