Cơ sở đảng
Thành phố Cảm Phả thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu
8:14' 6/7/2017
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ khu 4A, phường Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả).

Đến ngày 4-7, 389/389 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của TP Cẩm Phả đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2017-2020.Theo đánh giá, công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của thành phố được tổ chức bảo đảm chất lượng, đúng quy định và vượt tiến độ thời gian của tỉnh đề ra.

Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự được các cấp uỷ thành phố triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng chủ trương nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố theo tinh thần Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Đến nay 178/178 thôn, khu phố của TP Cẩm Phả đã thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.


Nguyễn Chiến

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS