Đảng viên
Chi bộ Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank kết nạp 5 đảng viên
17:34' 13/12/2016
Chi bộ Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank vừa tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.
Đại biểu với các đảng viên mới kết nạp.


Sau một thời gian phấn đấu rèn luyện, các quần chúng ưu tú: Lưu Quỳnh Phương, Bùi Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Hương Thảo, Phạm Ngọc Hà và Nguyễn Hoàng Dương đã vinh dự được Đảng ủy Khối Nhân sự và Đảng ủy VietinBank chuẩn y kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chi bộ Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank luôn chú trọng công tác phát triển đảng, coi đây là động lực để xây dựng và phát triển công tác đào tạo đồng thời phấn đấu xây dựng Chi bộ Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2016, Chi bộ Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank đã bồi dưỡng kết nạp được 8 đảng viên.

Hoa Hồng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS