Học và làm theo Bác
Là người sống nặng tình cảm, luôn đau đáu với việc phải bằng mọi cách hỗ trợ giúp quê hương phát triển, người cựu chiến binh Nguyễn Nhã Đúc (thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa tại nơi “chôn rau cắt rốn” của mình. Mới đây ông có tên trong danh sách được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2019.
Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.
Có thể khẳng định, nhiều năm qua, VietinBank không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng mà còn thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị. Đó cũng là những việc làm, hành động thiết thực của cán bộ, đảng viên, người lao động VietinBank học tập và làm theo Bác, thực hiện Di chúc của Người.
Cùng với các phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được Công đoàn Ngành Ngân hàng và Công đoàn VietinBank phát động hằng năm gắn với thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào này đã xây dựng và cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước; từ đó phát triển và lan tỏa các hoạt động ý nghĩa, góp phần vun trồng nhiều “bông hoa đẹp” cho vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của toàn Ngành Ngân hàng nói chung và hệ thống VietinBank nói riêng.
Một khát khao đến cháy bòng của Bác được nhắc lại trước lúc Người đi xa “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Niềm mong ước đó của Bác đang được Đảng và Nhân dân ta nỗ lực thực hiện theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trên cơ sở tư tưởng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ những hành động cụ thể, thiết thực trong học và làm theo Bác Hồ đã làm lan tỏa thêm tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quảng Bình, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, chương trình công tác đề ra, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức đối với mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó có chuyển biến về hành động, góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành trước hết phải tự soi, tự sửa để tốt hơn, tiến bộ hơn; tạo hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Thực hiện 4 nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, góp phần để các đảng bộ cơ quan bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Giao lưu điển hình tiên tiến năm 2019 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tiếp tục cổ vũ và tạo sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo Quảng Bình đã đạt được những kết quả quan trọng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: