Học và làm theo Bác
Những năm qua nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch 28, 43 và 73 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà mỗi đơn vị đề ra; khó khăn trong sản xuất kinh doanh từng bước được khắc phục. Việc làm và đời sống người lao động được ổn định, cải thiện; khối đoàn kết trong Đảng, trong từng cơ quan, đơn vị cũng như sự phối hợp giữa cấp ủy, người quản lý đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường.
Nhằm cụ thể hóa thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, từng bước giúp hộ đảng viên nghèo, đảng viên cận nghèo, đảng viên khó khăn về nhà ở và khó khăn khác trên địa bàn huyện sớm ổn định cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành, Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Nghĩa tình đồng chí” và đã đạt kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ cất nhà cho 20 đảng viên, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 22 đảng viên...
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đi vào cuộc sống nơi biên cương phía Bắc Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã cụ thể hóa bằng những mô hình, cách làm hay, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Mô hình “Công trình dân sinh, thắm tình đồn - xã” là một trong những điển hình của việc làm sáng tạo đó.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà báo cách mạng kiệt xuất của dân tộc ta. Bác là mẫu mực cho các thế hệ làm báo cách mạng Việt Nam. Học tập, nâng cao đạo đức, rèn luyện chuyên môn, trong đó, học tập phong cách làm báo của Người là vấn đề cơ bản, cốt lõi, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí, chất lượng bài viết, đưa nền báo chí nước nhà phát triển hiện đại và chuyên nghiệp trong xu thế hội nhập quốc tế.
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.
Với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị tại đơn vị theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên và đi vào nền nếp của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở ở Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Ngày nay, Đảng, Nhà nước ta không cấm việc cán bộ, công chức, đảng viên tổ chức sinh nhật, chúc mừng và các hoạt động hiếu hỷ khác. Nhưng đối với những cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là những người cấp cao càng phải học tập tác phong Hồ Chí Minh, không nhất thiết phải “lánh đi” như Bác nhưng cũng không nên tổ chức linh đình, bằng cách này hay cách khác thông tin cho cấp dưới biết những sự kiện của bản thân, gia đình mình liên quan đến việc hiếu, hỷ.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tiếp tục rà soát việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu phải công khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 để cán bộ, đảng viên, nhân dân giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: