TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 7/2017
Số : 7
Năm xuất bản : 2017
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Đào Ngọc Dung - UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tác giả : Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam
Tác giả : TRẦN XUÂN
Tác giả : TRƯƠNG NGUYỆT
Tác giả : Trần Việt
Tác giả : Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ
Tác giả : MAI ANH
Tác giả : LẠI TIẾN THỊNH - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Nguyễn Đức Hòa - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNCNTƯ tại TP. Hồ Chí Minh
Tác giả : Sơn Tra
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Bảo Yến
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Nguyễn Bá Thắng
Tác giả : Nguyễn Bá Thắng
Sinh hoạt đảng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Phải làm gì để những vụ án như vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền" không tiếp tục xảy ra? Lựa chọn được cán bộ tử tế, có bản lĩnh, không tham lam, biết kiềm chế, tiền tài, giàu sang không thể cám dỗ để trao quyền lãnh đạo, quản lý chính là bước đầu tiên phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả. Điều đó cần nhưng chưa đủ. Cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, thiết chế quản lý có hiệu quả khiến cho muốn tham nhũng cũng không được, không thể vi phạm bởi kiểm soát chặt chẽ, giám sát thường xuyên. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: