TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 7/2017
Số : 7
Năm xuất bản : 2017
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Đào Ngọc Dung - UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tác giả : Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam
Tác giả : TRẦN XUÂN
Tác giả : TRƯƠNG NGUYỆT
Tác giả : Trần Việt
Tác giả : Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ
Tác giả : MAI ANH
Tác giả : LẠI TIẾN THỊNH - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Nguyễn Đức Hòa - Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNCNTƯ tại TP. Hồ Chí Minh
Tác giả : Sơn Tra
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Bảo Yến
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Nguyễn Bá Thắng
Tác giả : Nguyễn Bá Thắng
Sinh hoạt đảng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đưa ra kết luận đúng đắn về những vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ là việc làm kịp thời, khẳng định quyết tâm của Đảng chống tham nhũng và tình trạng lạm quyền, đã có kết quả rõ rệt. Quan trọng hơn, bằng kết luận này, Đà Nẵng và không chỉ Đà Nẵng, đặc biệt những người làm công tác tổ chức - cán bộ có bài học thấm thía về bố trí, sử dụng cán bộ là phải căn cứ vào thực đức, thực tài, nhất thiết không vì bất cứ lý do nào khác.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: