TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 05/2020
Số : 5
Năm xuất bản : 2020
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh
Tác giả : TS. Trần Thị Phúc An - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tác giả : Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Tác giả : Diệp Chi
Tác giả : ĐINH THÀNH
Tác giả : Phan Nam
Tác giả : Phạm Giang
Tác giả : Ngô Khiêm
Tác giả : NGUYỄN THỊ THU HÀ - TUV, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, Quảng Ninh
Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : Hồng Văn
Tác giả : PGS, TS. NGUYỄN QUỐC SỬU - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả : Thượng tá NGUYỄN VĂN QUÁN - Chính ủy Lữ đoàn Tàu ngầm 189
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Bùi Văn Tiếng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : NGỌC ANH
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Trong 3 ngày, 20, 21, 22-9, tại TP. Phủ Lý, Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội đại biểu đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức trên cả nước. Đại hội có chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ”. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: