TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 06/2020
Số : 6
Năm xuất bản : 2020
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tác giả : NGỌC THẢO - Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương
Tác giả : Vũ Lân
Tác giả : Ngô Khiêm
Tác giả : Phương Anh
Tác giả : QUỲNH HOA
Tác giả : Lâm Minh Đằng - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : TS. LÊ THỊ THÚY BÌNH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tác giả : HUYỀN ANH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả : TS. Đỗ Khánh Chi - Trường Đại học Phenikaa
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Minh Anh
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Cảnh sát biển nói riêng và Quân đội nói chung là lực lượng vũ trang vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, cuộc sống an bình cho nhân dân. Tham nhũng làm suy yếu lực lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến an nguy của đất nước. Cần có nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt mới có hiệu quả, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: