TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 11/2020
Số : 11
Năm xuất bản : 2020
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh
Tác giả : ThS. Đỗ Xuân Trường - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, BTCTƯ
Tác giả : NGÔ VĂN HÙNG - Trường Đại học Nội vụ
Tác giả : Thanh Xuân
Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : TS. Vũ Hoài phương - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tác giả : PGS, TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Tác giả : TS. Phan Thăng An - Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, BTCTƯ
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Trần Xuân
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : THẢO NGUYÊN
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Theo tác giả Nguyễn Hoài Bắc (Việt kiều Ca-na-đa), việc cứu vãn nền kinh tế hiện nay chỉ có giải pháp hiệu quả nhất là hỗ trợ doanh nghiệp. Tác giả đề xuất Chính phủ và Quốc hội cần ban hành ngay một nghị quyết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân bằng 0, thời hạn 12 tháng kể từ ngày nghị quyết ban hành; ban hành nghị quyết miễn thu tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian 24 tháng kể từ ngày ban hành. Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng do Nhà nước quản lý và chi phối (ngân hàng thương mại, ngân hàng cổ phần, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách…) đưa lãi suất về khoảng 3.5% - 4.0%/năm. Chính phủ đứng ra bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, bởi thực tế hầu hết các doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: