TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 9/2021
Số : 9
Năm xuất bản : 2021
LÝ LUẬN - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
TRANG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT VÀ CUỘC SỐNG
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
SUY NGẪM VỀ NGHỀ TỔ CHỨC
Ý KIẾN ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG VIÊN PHẤN ĐẤU TỐT
SINH HOẠT ĐẢNG
THÔNG TIN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
QUỐC TẾ
TRẢ LỜI BẠN ĐỌC
HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN
Theo tác giả Nguyễn Hoài Bắc (Việt kiều Ca-na-đa), việc cứu vãn nền kinh tế hiện nay chỉ có giải pháp hiệu quả nhất là hỗ trợ doanh nghiệp. Tác giả đề xuất Chính phủ và Quốc hội cần ban hành ngay một nghị quyết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân bằng 0, thời hạn 12 tháng kể từ ngày nghị quyết ban hành; ban hành nghị quyết miễn thu tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian 24 tháng kể từ ngày ban hành. Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng do Nhà nước quản lý và chi phối (ngân hàng thương mại, ngân hàng cổ phần, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách…) đưa lãi suất về khoảng 3.5% - 4.0%/năm. Chính phủ đứng ra bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, bởi thực tế hầu hết các doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: