TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 11/2013
Số : 11
Năm xuất bản : 2013
Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Xây dựng Đảng
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh
Tác giả : Nguyễn Thúy Hoàn
Tác giả : ThS. Trần Thị Hương
Tác giả : Vĩnh Trọng
Tác giả : Thu Thủy
Tác giả : Trần Thiết
Tác giả : Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BCHQS Thành phố
Tác giả : Thủy Anh
Tác giả : Trang Long
Tác giả : Hồng Văn
Tác giả : PGS.TS. Hoàng Văn Hoan - Phó Giám đốc Học viện CT-HC Khu vực I
Tác giả : Ngô Minh Giang
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả : Bài và ảnh: Song Thuỷ
Nghiên cứu - Trao đổi
Tác giả : Đoàn Duy Thành - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ
Tác giả : TS. Trần Thị Anh Đào - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả : Ngô Minh Giang
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Trần Thị Trường - Nguyên Hàm vụ trưởng, Ban TCTƯ
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Thu Huyền
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Bài và ảnh: Bá Thắng
Sinh hoạt Đảng
Tác giả : Lan Phương
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Tác giả : ThS. Nguyễn Anh Hùng - Viện Nghiên cứu châu Mỹ
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Theo tác giả Nguyễn Hoài Bắc (Việt kiều Ca-na-đa), việc cứu vãn nền kinh tế hiện nay chỉ có giải pháp hiệu quả nhất là hỗ trợ doanh nghiệp. Tác giả đề xuất Chính phủ và Quốc hội cần ban hành ngay một nghị quyết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân bằng 0, thời hạn 12 tháng kể từ ngày nghị quyết ban hành; ban hành nghị quyết miễn thu tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian 24 tháng kể từ ngày ban hành. Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng do Nhà nước quản lý và chi phối (ngân hàng thương mại, ngân hàng cổ phần, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách…) đưa lãi suất về khoảng 3.5% - 4.0%/năm. Chính phủ đứng ra bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, bởi thực tế hầu hết các doanh nghiệp không còn tài sản thế chấp.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: