Lý luận - Thực tiễn
Thấm nhuần chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của chi bộ, trong những năm qua, Đảng bộ Sư đoàn 968 (Quân khu IV) luôn quan tâm, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; trong đó, xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.
Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo hướng thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo các cấp ủy công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải làm thường xuyên, liên tục; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.
Nhìn lại 50 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta không khỏi tự hào, phấn khởi, vui mừng với những điều đã làm được theo căn dặn của Bác và cũng là dịp để mỗi chúng ta tự giác nhận ra khuyết điểm, lỗi lầm của mình để sớm khắc phục, sửa chữa, để tiếp tục góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng chế độ ta thật sự là chế độ của dân, do dân và vì dân.
Đã 74 năm trôi qua kể từ ngày bản “Tuyên ngôn độc lập” vang lên trên Quảng trường Ba Đình, lịch sử dân tộc ta đã sang trang, từng bước tạo ra thế và lực mới, vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.
Gìn giữ lâu dài thi hài và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là góp phần gìn giữ sự hiện hữu, thiêng liêng, sinh động trong thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, sự nghiệp cách mạng của Người, cũng là gìn giữ một di sản vô giá của dân tộc và nhân loại.
Trong 6 nội dung cốt lõi của Di chúc, ngay từ nội dung đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần nhắn nhủ, tâm huyết dặn dò đội ngũ cán bộ, đảng viên: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.
Với Người, khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc đã trở thành mục đích thiêng liêng của toàn dân tộc. Giải phóng dân tộc là để đem lại tự do cho nhân dân. Nhân dân được tự do đã lập ra Nhà nước của mình để bảo đảm an ninh và tạo môi trường tự do cho hoạt động sáng tạo của từng cá nhân, mưu cầu một cuộc sống ngày càng đầy đủ, hạnh phúc hơn.
Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng 5 năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã đúc rút 6 bài học kinh nghiệm và 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Chân thật là tính chất cơ bản của báo chí, nếu không muốn nói là cơ bản nhất. Vì thế cho đến nay, tính chất này vẫn tiếp tục được thảo luận một cách sâu rộng và cần phải được quán triệt sâu sắc trong mỗi người làm báo Việt Nam, nhất là làm báo trong thời kỳ biến động liên tục, đa chiều của truyền thông hiện đại như hiện nay.
Ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, Tạp chí Xây dựng Đảng đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương để làm rõ hơn các nội dung của Chỉ thị.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: