Lý luận - Thực tiễn
Cả cuộc đời của đồng chí Lê Khả Phiêu là sự kiên định, nhiệt huyết và trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng với con đường đi lên CNXH mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Những luận điểm về xây dựng CNXH được đúc rút từ quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tự hào mà đồng chí đã trải qua. Những luận điểm này có giá trị lý luận và thực tiễn được Đảng và các thế hệ cách mạng tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong thực tiễn để góp phần làm sáng tỏ và thực hiện thắng lợi CNXH ở Việt Nam.
Người Việt Nam có câu “sâu rễ bền gốc”. Cây có bộ rễ rộng bám sâu vào lòng đất, gốc mới to, vững, thân mới chắc, khỏe, cành mới cao, tán lá mới xum xuê. Đội ngũ đảng viên của Đảng là những chùm rễ được nuôi sống từ “lòng đất” nhân dân. Đảng viên mạnh là yếu tố cơ bản làm cho tổ chức đảng vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thực hiện lời Bác, Đảng ta đã có nhiều quyết sách xây dựng đội ngũ đảng viên và TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, là nơi tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng, Nhà nước.
Người Việt Nam có câu “sâu rễ bền gốc”. Cây có bộ rễ rộng bám sâu vào lòng đất, gốc mới to, vững, thân mới chắc, khỏe, cành mới cao, tán lá mới xum xuê. Đội ngũ đảng viên của Đảng là những chùm rễ được nuôi sống từ “lòng đất” nhân dân. Đảng viên mạnh là yếu tố cơ bản làm cho tổ chức đảng vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thực hiện lời Bác, Đảng ta đã có nhiều quyết sách xây dựng đội ngũ đảng viên và TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, là nơi tạo nguồn cán bộ các cấp lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước.
Người Việt Nam có câu “sâu rễ bền gốc”. Cây có bộ rễ rộng bám sâu vào lòng đất, gốc mới to, vững, thân mới chắc, khỏe, cành mới cao, tán lá mới xum xuê. Đội ngũ đảng viên của Đảng là những chùm rễ được nuôi sống từ “lòng đất” nhân dân. Đảng viên mạnh là yếu tố cơ bản làm cho tổ chức đảng vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thực hiện lời Bác, Đảng ta đã có nhiều quyết sách xây dựng đội ngũ đảng viên và TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, là nơi tạo nguồn cán bộ các cấp lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước.
Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên là một trong những khâu quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Nếu công tác kiểm tra, giám sát ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên và nền nếp thì chất lượng thực thi công vụ tăng lên. Ngược lại, nếu tiến hành lỏng lẻo, được chăng hay chớ, đánh trống bỏ dùi thì trở thành bao che cho những việc làm sai trái, trục lợi của cán bộ; nhân dân mất niềm tin.
Sáng 8-5, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) đã diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Đình Hương - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.
Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang nhấn mạnh: "Đồng chí Nguyễn Đình Hương là tấm gương trung kiên về đạo đức cách mạng. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng chí Nguyễn Đình Hương đã đưa cách mạng vượt qua nhiều khó khăn, đạt đến những thành công, góp phần lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...".
Trải qua 56 ngày đêm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã chung sức, đồng lòng “khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt. Máu trộn bùn non. Gan không núng, chí không mòn”, làm nên mốc son lịch sử vĩ đại ở thế kỷ 20 - “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
C.Mác và Ph.Ăng-ghen là những người sáng lập CNXH khoa học và tích cực truyền bá lý luận vào thực tiễn phong trào công nhân. Hai ông đã trực tiếp tham gia sáng lập Liên đoàn những người cộng sản năm 1847 - đảng cộng sản đầu tiên trên thế giới. Những cống hiến vĩ đại cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của C.Mác qua những thăng trầm của lịch sử đã để lại những di sản lý luận to lớn về Đảng và xây dựng Đảng, trong đó có lý luận về xây dựng tổ chức đảng.
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng lại bài viết "Lương tâm và trách nhiệm" (bài viết đã được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng số 4-2007) của cố đồng chí Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ.
Cứ mỗi độ tháng Tư về, trong ký ức và tâm thức các thế hệ người dân Việt Nam, không ai có thể quên tháng Tư lịch sử năm 1975 - mốc son chói lọi nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đưa non sông thu về một mối, đất nước vang khúc khải hoàn ca hùng tráng sau bao thập niên chia cắt.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: