Lý luận - Thực tiễn
Trong hành trình 60 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều lần thay đổi tên gọi, thuộc nhiều cơ quan quản lý, Học viện Hành chính Quốc gia vẫn luôn là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và nguồn nhân lực cho hệ thống quản lý hành chính nhà nước. Để tiếp tục xây dựng và phát triển Học viện Hành chính Quốc gia thực sự xứng tầm là trung tâm quốc gia về ĐTBD đội ngũ CBCCVC và nghiên cứu, phát triển khoa học hành chính của đất nước, từng bước phát triển Học viện ngang tầm khu vực và thế giới, Học viện đã nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tạo thế và lực mới cho các mục tiêu sớm trở thành hiện thực.
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo chất lượng, tiến độ, đạt được những kết quả quan trọng.
Xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” là ý chí, trách nhiệm chính trị của Đảng, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân, yêu cầu tất yếu của sự nghiệp cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm đạo đức cách mạng, tích cực học tập để nâng cao trình độ, năng lực. Xây dựng Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh chính là tạo dựng nền gốc vững chắc và sức mạnh nội sinh, quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.
Biên giới quốc gia là “bờ cõi”, “phên dậu”, “cửa ngõ” của đất nước, có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thành ủy TP. Hồ Chí Minh xác định: Phát huy hiệu quả cơ chế lãnh đạo, điều hành thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Giữa cái nóng như đổ lửa của một ngày hè đầu tháng sáu, hay cái lạnh buốt của ngày đông tháng mười hai, có một nơi đông đúc, chật chội mà ai cũng ngán ngại khi phải bước chân vào, đó là các bệnh viện, nhất là bệnh viện đầu ngành. Ấy vậy mà khi đến Bệnh viện Lão khoa Trung ương, cảm giác đó tan biến. Thật hiếm có bệnh viện công nào mà môi trường lại thân thiện, sạch sẽ như ở đây. Bệnh nhân không phải nằm ghép. Phòng bệnh lúc nào cũng sạch sẽ, có điều hòa, ti-vi, tủ lạnh với đội ngũ cán bộ y tế luôn niềm nở, tận tình.
Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của đồng chí Nguyễn Phú Trọng một lần nữa thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; là nguồn cổ vũ to lớn đối với nhân dân Lào đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã nói như vậy tại Hội đàm cấp cao giữa hai bên.
Sự kiên định lý tưởng, mục tiêu cách mạng, là trung thành vô hạn với Đảng, với đất nước, nhân dân, là đức hy sinh, gian khổ đi trước, hạnh phúc hưởng sau, là năng lực, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, là đạo đức, lối sống trong sáng được nhân dân tin cậy chính là thước đo chất lượng đội ngũ đảng viên và với mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng. Đảng vững mạnh, có sức chiến đấu cao nhờ đảng viên đủ đức, đủ tài.
Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020. Đây cũng là thời điểm TP. Hà Nội tổ chức triển khai nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng nên các nội dung phối hợp của Chương trình đều đạt kết quả tốt, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra.
Thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, TP. Hồ Chí Minh gặp nhiều thách thức: Biên chế đang ở mức cao so chỉ tiêu Trung ương giao mà khối lượng công việc lớn và ngày càng gia tăng. Mặc dù vậy, bằng sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: