Lý luận - Thực tiễn
Nhìn lại 5 năm, cuộc đấu tranh PCTN đã có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế” được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận.
Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta, dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là dịp để chúng ta ôn lại, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn kính yêu; tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thể hệ trẻ...
Tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên là quá trình hình thành, rèn luyện, phát triển nhân cách của bản thân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Muốn rèn luyện đạo đức cách mạng, thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu. Đây là công tác có liên quan trực tiếp đến xây dựng con người, tổ chức và sự tồn vong của chế độ. Do đó, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng, thiết thực nhằm đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Coi trọng xây dựng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng luôn được Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác xây dựng đảng.
Trong toàn bộ hoạt động, Đảng ta luôn quán triệt tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc”; xác định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”.
Bác Hồ căn dặn: "Cách mạng tiến lên mãi, Đảng tiến lên mãi. Cho nên người cách mạng cũng phải tiến lên mãi. Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học ". "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ".
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII” đã khai mạc sáng 13-8, tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
73 năm qua, ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, phục vụ đắc lực cho các sứ mệnh cách mạng cao cả, đóng góp xứng đáng vào sự chuyển mình mạnh mẽ của một đất nước từng bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một biểu tượng của hòa bình và ổn định, thống nhất và hòa hợp, đổi mới và phát triển.
Ðảng ủy Ngoài nước đã trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, gắn liền với sự lớn mạnh của Ðảng và của cách mạng Việt Nam. 57 năm hình thành và phát triển, với những thành tích đã đạt được, cán bộ, đảng viên thuộc Ðảng bộ Ngoài nước vinh dự và tự hào về những phần thưởng cao quý được Ðảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Ðộc lập hạng Nhất.
Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo là dịp những người làm công tác tuyên giáo ôn lại truyền thống vẻ vang và những thành tựu tự hào của ngành, đồng thời rút ra những kinh nghiệm quý báu, thể hiện niềm tin mãnh liệt và nhiệt huyết quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đội ngũ làm công tác tuyên giáo ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: