Lý luận - Thực tiễn
Năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn chung sức đồng lòng, thực hiện thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước bước sang giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, thế và lực ngày càng tăng.
Ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền. Để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng bao gồm nhiều nội dung, trong đó có năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, nghị quyết.
Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng, vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Tự hào, biết ơn công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh và rút ra những bài học kinh nghiệm quý để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Việt Nam và Cam-pu-chia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết cùng chống kẻ thù chung, đặc biệt đã kề vai sát cánh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để giành độc lập, tự do cho dân tộc.
Thắng lợi vĩ đại ngày 7-1-1979 trở thành mốc son lịch sử của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc; là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của hai dân tộc Việt Nam - Cam-pu-chia.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn rèn luyện đạo đức cách mạng, thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi”, bởi “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”...
Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ đi qua năm 2018 với đầy ắp các sự kiện và bước vào năm 2019 với nhiều niềm tin và hy vọng mới. Vào thời điểm giao thoa thiêng liêng này, hôm nay, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương để tổng kết công tác năm 2018 và bàn về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Đây là một Hội nghị rất cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều rất có ý nghĩa là Hội nghị của chúng ta diễn ra ngay sau khi kết thúc thành công Hội nghị Trung ương 9 với nhiều dấu ấn tốt đẹp, được toàn Đảng, toàn dân quan tâm và đánh giá cao.
Sáng 25-12, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và đã có bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Với sự nhận thức thấu đáo, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và sự gương mẫu của cấp ủy các cấp, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ nắm giữ chức, quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở, nhất định việc thực hiện quyền lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ ít sai phạm hơn và việc kiểm soát quyền lực sẽ thật sự có hiệu quả.
Nhìn lại cả bề dày lịch sử hào hùng 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Quân đội ta đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng. Từ 34 chiến sĩ trong Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc đến thời kỳ cả nước bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và sau đó bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Quân đội ta ngày càng trưởng thành vững mạnh,
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: