Quản lý đảng viên ở chi bộ nông thôn ( 30/07/2019)

                 

Quản lý đảng viên là một khâu trong quá trình nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ ở nông thôn. Do đó, việc nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên luôn là nội dung quan trọng và nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chi bộ. Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên tại những chi bộ nông thôn hiện nay có không ít khó khăn, đòi hỏi phải tập trung chỉ đạo khắc phục.

Vướng mắc ở nhiều địa phương...

Theo kết quả khảo sát trong cả nước của Ban Tổ chức Trung ương cho thấy, thời gian qua việc quản lý đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ. Nhiều cấp ủy không nắm được số đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng về nơi đến, tự bỏ sinh hoạt đảng; số đảng viên thường xuyên đi làm xa nơi cư trú, xin miễn sinh hoạt đảng nhiều năm... Bên cạnh đó, việc quản lý hồ sơ đảng viên ở một số nơi chưa đúng quy định, chủ yếu thực hiện thủ công và còn nhiều sai sót nên chưa nắm được tình hình đội ngũ đảng viên, chưa kịp thời phát hiện những sai phạm của đảng viên...

Qua khảo sát ở nhiều vùng nông thôn cho thấy, hầu hết các chi bộ đều vướng mắc trong việc quản lý số đảng viên đi làm xa. Số lượng này tăng theo từng năm ở nhiều địa phương. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình, đến thời điểm đánh giá chất lượng đảng viên mỗi năm, số đảng viên chưa được đánh giá do đi làm xa của đảng bộ tỉnh ngày càng tăng. Cụ thể, năm 2015 có 1.606/58.355 đảng viên; năm 2016 có 1.889/60.282 đảng viên; năm 2017 tăng lên 5.964/61.219 đảng viên. Số đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú những năm gần đây tăng mạnh, tập trung ở khu vực nông thôn. Nhiều trường hợp đã xin ra khỏi Đảng hoặc bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên.

Đồng chí Đoàn Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy Xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, Nam Định cho biết: Cách đây 6 năm đảng bộ xã có khoảng 100 đảng viên đi làm xa. Đến năm 2017 còn khoảng 35 đồng chí, còn lại về các doanh nghiệp gần địa phương làm công nhân. Số đảng viên đi làm xa đều có đơn báo cáo, cuối năm tổng kết vẫn viết bản kiểm điểm gửi về chi bộ. Tuy nhiên, thiếu vắng trong các kỳ sinh hoạt đảng làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt, việc xây dựng và thực hiện nghị quyết của chi bộ. Tương tự, ở Đảng bộ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường - một xã thuần nông của tỉnh Nam Định, người trong độ tuổi lao động chủ yếu đi làm xa, đảng bộ xã không chỉ gặp khó trong tạo nguồn kết nạp đảng viên mà còn khó khăn trong quản lý đảng viên. Đảng bộ TP. Tam Điệp (Ninh Bình) năm 2018 có 125/5.436 đảng viên đi làm xa và tỷ lệ này đang có xu hướng tăng. Năm 2018, Đảng bộ huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) có 12.472 đảng viên, trong đó 740 đảng viên đi làm xa, chủ yếu là đảng viên trẻ, đang trong độ tuổi lao động. Hầu hết các chi bộ đều rất quan tâm giải quyết và đã có các quy định hướng dẫn thủ tục miễn công tác và sinh hoạt đối với những đảng viên này. Mặc dù vậy, năm 2017 huyện Thọ Xuân vẫn phải xóa tên 6 đảng viên đi làm xa bỏ sinh hoạt quá quy định, không đóng đảng phí, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của đảng viên. Các cấp ủy đều thường xuyên kiểm tra việc quản lý đảng viên đi làm xa ở các chi bộ, nhưng để quản lý được đầy đủ, chính xác số đảng viên này vẫn là việc khó.

Ở các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình..., tình trạng xóa tên đảng viên thường rơi vào đảng viên trẻ và đảng viên mới kết nạp. Nguyên nhân do công việc không ổn định, trong khi tư tưởng chưa vững, nhận thức chưa đầy đủ dẫn đến tự ý bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí, xin ra khỏi Đảng.

Ở các chi bộ ven biển thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên có không ít đảng viên làm nghề đánh bắt thủy, hải sản thường phải đi biển dài ngày. Ở các xã miền núi, nhiều chi bộ có đảng viên đi lao động nước ngoài. Để phân công nhiệm vụ, đánh giá thực hiện nhiệm vụ và quản lý số đảng viên này rất khó. Việc giới thiệu cho đảng viên đi lao động và học tập ở ngoài nước còn nhiều khó khăn, bất cập nên một số đảng viên bỏ sinh hoạt. Có đảng viên đi nước ngoài về bị xóa tên do không thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng. Các đồng chí cấp ủy ở đây đều băn khoăn, vốn dĩ ở các xã đồng bằng, bãi ngang, miền núi đều đã gặp khó trong tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhưng khi kết nạp được lại có nhiều đảng viên dự bị bị xóa tên khỏi danh sách (do đi làm xa, không tham gia đầy đủ các hoạt động của chi bộ).

Việc đi xa để làm kinh tế là nhu cầu chính đáng của mỗi người, trong đó có không ít đảng viên. Hầu hết các chi bộ, tổ chức đảng đã quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú. Tuy nhiên, từ đó lại đặt ra những vấn đề khó khăn trong công tác quản lý đảng viên. Không chỉ khó trong việc phổ biến, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết tới đảng viên mà còn khó trong việc huy động công sức, trí tuệ cho chi bộ cũng như địa phương. Số đi làm xa phần đông là đảng viên trẻ, trung niên, nên nhiều chi bộ bị “già hóa”, thiếu lực lượng đảm nhận các công việc đòi hỏi sức trẻ. Với những chi bộ ít đảng viên, việc đảng viên đi làm xa càng làm ảnh hưởng đến hoạt động của chi bộ.

Trên thực tế, còn rất nhiều đảng viên đi làm cách nhà không quá xa, vẫn có thể tham gia sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Nhưng do tính chất công việc nên đảng viên không gắn bó với chi bộ, khu dân cư, không nắm được tình hình kinh tế, xã hội của địa phương. Với những đảng viên này, chi bộ khó theo dõi, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ và xem xét đánh giá, phân loại chất lượng cuối năm. Do bị ràng buộc bởi các mối quan hệ anh em, họ hàng, làng xóm nên việc xử lý những vi phạm của đảng viên đi làm xa cũng chỉ dừng lại ở hình thức “nhắc nhở”. Việc kiểm điểm đảng viên hằng năm chỉ dựa trên bản tự kiểm điểm của đảng viên, dẫn đến việc đánh giá, phân loại chưa chính xác, mang tính hình thức.

... Và những giải pháp

Phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân nhằm giảm dần số lượng đảng viên đi làm xa là giải pháp đầu tiên có tính căn cơ, lâu dài. Công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các vùng quê đã mang lại nhiều kết quả tích cực, nông thôn nhiều nơi khởi sắc. Nhưng để giải quyết việc làm cho số đông thanh niên, người trong độ tuổi lao động, trong đó có không ít đảng viên vẫn là bài toán lâu dài của các cấp ủy.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho đảng viên. Các cấp ủy cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, phương pháp để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng khi đi làm xa nơi cư trú, chuyển công tác, làm việc lưu động. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt với tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đến làm việc, cư trú, coi đây là yêu cầu bắt buộc trong công tác quản lý đảng viên đi làm xa. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên bảo đảm phù hợp với khả năng, điều kiện, sở trường của đảng viên; kịp thời động viên, khích lệ đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ. Nghiêm túc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của đảng viên.

Nâng cao vai trò của cấp ủy, bí thư chi bộ. Cấp ủy, bí thư chi bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, quản lý đảng viên; bảo đảm nắm chắc số lượng, chất lượng và biến động đội ngũ đảng viên. Đồng chí bí thư chi bộ là người thường xuyên trực tiếp liên hệ, gặp gỡ, tiếp xúc với đảng viên. Thông qua đó nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời uốn nắn khi đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí phấn đấu, thoái thác nhiệm vụ. Không để tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt đảng trong thời gian dài mới làm báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xóa tên. Việc xét cho đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng phải chặt chẽ, đúng quy định. Đối với các đảng viên đã xin miễn sinh hoạt đảng nhiều năm thì chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt cần giáo dục để đảng viên khắc phục khó khăn tham gia sinh hoạt đảng theo quy định. Trường hợp đảng viên không khắc phục được hoặc có biểu hiện không còn thiết tha với Đảng thì vận động xin ra khỏi Đảng. Bởi đối tượng này ở trong Đảng cũng không có đóng góp cho Đảng, chi bộ và các cấp ủy liên quan không quản lý được đảng viên nhưng khi họ đủ tuổi đảng vẫn được xét tặng Huy hiệu Đảng là không xứng đáng.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Đây là cơ sở để thực hiện công tác sàng lọc đảng viên, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Trong quá trình nhận xét, đánh giá, ngoài việc căn cứ vào báo cáo kiểm điểm của đảng viên cần tham khảo các kênh thông tin từ gia đình, người thân, các mối quan hệ của đảng viên, qua việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đi làm xa nơi cư trú. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tránh tình trạng xuê xoa, nể nang, hình thức.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội đối với đảng viên. Công tác kiểm tra phải thực hiện từ khâu kết nạp đảng viên, liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục và lịch sử chính trị, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Những đảng viên thực sự có chất lượng sẽ hạn chế được tình trạng không chấp hành Điều lệ, quy định của Đảng. Kiểm tra, giám sát giúp kịp thời phát hiện, xử lý những đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để thanh lọc những đảng viên không còn đủ tư cách, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.


Phan Nam
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Huyền Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phương Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : trần phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM VĂN PHONG - PHẠM THỊ THU HẰNG. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 30/07/2019
Chiều ngày 28-3-2020, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: