Chính tâm tu thân ( 01/12/2020)

                    

Việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc - đại biểu Quốc hội khóa XIV, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh là vấn đề được cử tri quan tâm theo dõi trong Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, diễn ra từ ngày 20-10 đến ngày 17-11-2020.

Hiến pháp đã quy định đại biểu Quốc hội là công dân Việt Nam chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cộng hòa Síp nhưng không trung thực khai báo theo quy định. Nếu không bị phát hiện, liệu ông có thừa nhận không? Việc làm của ông không chỉ vi phạm Luật Quốc tịch Việt Nam hiện hành mà còn vi phạm các quy định khác, nhất là quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Ông đã không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, của Nhân dân, không còn đủ tư cách làm đại biểu của Nhân dân.

Đại biểu Quốc hội Việt Nam là người đại biểu của Nhân dân Việt Nam. Một trong những phẩm chất hàng đầu của người mà cử tri lựa chọn, tín nhiệm bầu ra để đại diện cho mình là tính trung thực. Bản chất của trung thực là sự chính tâm, nghĩa là lòng ngay thẳng, chính trực, không dối trá, lừa bịp, gian lận, nói một đằng, làm một nẻo, không giấu giếm sai lầm, khuyết điểm, không quanh co đổ lỗi cho người khác. Uy tín từ những phẩm chất đạo đức đó giúp người đại biểu nhân dân thực hiện sứ mệnh lớn lao là nhận sự ủy quyền của Nhân dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân. Ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cộng hoà Síp, ông đại diện cho ai, vì lợi ích của ai, quốc gia nào?

Trung thực là cốt lõi của đạo đức. Ngược lại với trung thực là giả dối. Thực trạng của việc thiếu trung thực, lừa dối, cơ hội, chạy chọt chức quyền, bằng cấp, nói một đằng, làm một nẻo, tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang làm giảm sút niềm tin của Nhân dân với Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Chính vì vậy, một trong những nội dung quan trọng của Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là tính trung thực. Người trung thực không chấp nhận gian dối trong bất kỳ việc gì. Trung thực tạo nên uy tín, sức mạnh cho tập thể. Vì thế, để tăng cường sức mạnh của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao tính trung thực đi đôi với trách nhiệm. Quy định rất quan trọng nhưng nếu cán bộ, đảng viên không tự giác tu thân, nghiêm khắc với bản thân mình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện những khuyết điểm, sai lầm của mình để khắc phục, sửa chữa, để hoàn thiện bản thân, thành thật với chính mình, với mọi người liệu Quy định có giá trị?

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: Nói dối, không trung thực là có tội với Đảng, với dân. Nó là giặc “nội xâm”, nếu không ngăn chặn, không khắc phục được sẽ rất nguy hại. Đảng, Nhà nước cần có cơ chế và kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không trung thực trong trong tổ chức đảng và các cấp chính quyền, đoàn thể. Trong công tác cán bộ, cần quan tâm nhận diện đức tính trung thực của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh chủ chốt các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.


Trần Xuân
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: