Nhịp cầu bạn đọc
Về ý kiến phản hồi đối với Hướng dẫn số 05/HD/BTCTW
6:5' 15/10/2011


Sau khi đăng Hướng dẫn số 05/HD/BTCTW ngày 1-7-2011 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28-3-2011 của Bộ Chính trị, Tạp chí Xây dựng Đảng đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc. Nhiều bạn đọc khẳng định đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ làm công tác đảng và đoàn thể, chính sách này sẽ giúp cán bộ làm công tác đảng và đoàn thể thêm phấn khởi, yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bạn đọc nêu tại sao một số đối tượng lại không được hưởng chế độ phụ cấp này hoặc hỏi về trường hợp này, trường hợp khác có được hưởng chế độ phụ cấp đó hay không. Ý kiến, câu hỏi của các bạn chúng tôi đã tổng hợp và thường xuyên chuyển đến cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét.

Xin cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi Tạp chí Xây dựng Đảng.

Mong được tiếp tục trao đổi, cộng tác.

Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Sách mới    (13/1/2012)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS