Nhịp cầu bạn đọc
Xuất bản sách Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng
6:43' 8/10/2016Nhằm phục vụ các cấp ủy, tổ chức đảng, ban tổ chức cấp ủy các cấp và đảng viên nắm vững và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII), Ban Tổ chức Trung ương xuất bản sách: Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, nội dung cuốn sách gồm: Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 25-7-2016) và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn sô 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng).

Trân trọng thông báo và đề nghị các đồng chi có kế hoạch phối hợp phát hành phục vụ yêu cầu của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Xin vui lòng liên hệ với: Phòng Tài vụ, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 080.45359, 080.45999; Fax: 080.44158.


                                                                                           Tạp chí Xây dựng Đảng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS