Tổ chức
Từ những kết quả mang lại, dù còn một số vướng mắc, khó khăn nhưng mô hình văn phòng chung cấp xã là việc có thể làm ngay bởi không chỉ đem lại tiện ích cho người dân mà hiệu quả điều hành của đảng ủy và bộ máy chính quyền cũng được nâng lên rõ rệt. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện, trong năm 2019 này cả 5 xã còn lại gồm Lăng, A Vương, A Xan, Ch’Ơm, Ga Ry của huyện Tây Giang cũng sẽ triển khai và đi vào hoạt động mô hình văn phòng chung đúng theo lộ trình đề ra.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Kiên Giang chọn Đảng bộ xã Bình An, huyện Châu Thành làm điểm chỉ đạo đại hội để rút kinh nghiệm chung đối với cấp xã, phường, thị trấn; Đảng bộ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; Đảng bộ Thanh tra tỉnh trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh làm điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm chung đối với đại hội chi, đảng bộ ngành cấp tỉnh và Đảng bộ huyện An Biên làm điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm chung, đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.
Quảng Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện thành cơ quan tổ chức - nội vụ. Việc vận hành mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện cho đến thời điểm hiện tại đã được hơn một năm và bước đầu có những kết quả khá rõ rệt.
Quá trình thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy khi triển khai Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư (thay thế Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư) đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng VTVL. Nhìn chung, tổ chức bộ máy của cơ quan tinh gọn, giảm đầu mối về số lượng phòng và giảm biên chế; chất lượng tham mưu đề xuất được nâng lên.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước trên cơ sở hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.
Bộ Nội vụ vừa thông qua phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021. Theo phương án sáp nhập, Nghệ An có 36 đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập thành 16 đơn vị, giảm 20 đơn vị.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới quyết định chuyển Trường Đại học An Giang thuộc UBND tỉnh An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Đảng bộ tỉnh Kon Tum có 441/874 (chiếm 50,46%) thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; 67/441 (chiếm 15,19%) bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Kết quả bước đầu của việc thực hiện chủ trương bố trí thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Kon Tum tuy chưa đạt tỷ lệ cao, song đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kon Tum – địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Ngày 25-6-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ bàn giao tổ chức đảng, đảng viên chi cục thuế và kho bạc nhà nước cấp huyện về Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: