Tổ chức
Ngày 23-9-2018, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Thông báo số 317/TB-UBTVQH14 về việc thực hiện quyền Chủ tịch Nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Tỉnh ủy Hà Giang đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm các đề án hợp nhất Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thành: Đảng bộ Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành: Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; hợp nhất Thanh tra tỉnh với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh.
Với quyết tâm cao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Tài nguyên và và Môi trường đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt số đầu mối các tổ chức thuộc Bộ đã giảm đáng kể. Về các tổ chức hành chính: giảm 69 tổ chức phòng, chi cục so với năm 2015; về đơn vị sự nghiệp: giảm 10 đơn vị sự nghiệp và 82 tổ chức phòng, đoàn, trung tâm thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cục, trường, viện, trung tâm trực thuộc Bộ; về số lượng cấp phó: giảm số lượng cấp phó từ 3 xuống 2 đối với hầu hết các đơn vị trực thuộc 5 tổng cục trực thuộc Bộ...
Văn phòng Quốc hội kiến nghị dự kiến thực hiện thí điểm ở 10 tỉnh, thành phố, bao gồm Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang. Việc lựa chọn danh sách địa phương đưa vào thực hiện thí điểm cần dựa trên nguyên tắc, đảm bảo đại diện cơ cấu vùng, miền; xét theo đặc điểm của chính quyền địa phương ở đô thị, nông thôn; thực hiện thí điểm đối với những địa phương chủ động có đề xuất được thực hiện thí điểm trước, những địa phương tích cực và sẵn sàng trong việc áp dụng mô hình mới.
Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.
Thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng HĐND - UBND xã, thị trấn, sau hơn 2 tháng thực hiện, đến thời điểm này huyện Con Cuông (Nghệ An) đã hoàn thành việc hợp nhất Văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND trên địa bàn 13/13 xã, thị trấn.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức cuộc họp cho ý kiến vào Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đề án tổ chức lại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...
Huyện ủy Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện. Tham dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Sáng 23-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố thành lập Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai tham dự.
Đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một vấn đề khó nhưng có ý nghĩa quan trọng với hệ thống chính trị của tỉnh, Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo triển khai các mô hình sắp xếp, tinh gọn bộ máy mang tính đột phá đã mang lại hiệu lực, hiệu quả...
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: