Tổ chức
Đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một vấn đề khó nhưng có ý nghĩa quan trọng với hệ thống chính trị của tỉnh, Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo triển khai các mô hình sắp xếp, tinh gọn bộ máy mang tính đột phá đã mang lại hiệu lực, hiệu quả...
Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ năm 2013 đến cuối năm 2017, Bộ Tài chính đã cắt giảm được khoảng 2.800 đầu mối các đơn vị từ cấp trung ương đến cấp tổ (đội) tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm được 293 đầu mối.
Trong 5 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ quận Hồng Bàng có 3 tổ chức cơ sở đảng thuộc doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được thành lập mới theo Nghị quyết 28-NQ/QU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, đạt 75% chỉ tiêu được giao. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, Đảng bộ quận có thêm 2 chi bộ thuộc DN tư nhân được thành lập, vượt 25% chỉ tiêu được giao.
Tính đến ngày 20-6, Hà Nội đã thành lập mới được 75, đạt 57,25% kế hoạch năm 2018; kết nạp được 341 đảng viên. Trong đó, một số đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch thành lập mới tổ chức đảng cả năm 2018 là các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Chương Mỹ, Thanh Trì, Mê Linh, Sóc Sơn.
Thị ủy Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về hợp nhất các cơ quan là cơ quan Tổ chức Nội vụ; cơ quan Kiểm tra Thanh tra; cơ quan Văn phòng cấp ủy chính quyền và quyết định thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị, xã hội thị xã Nghĩa Lộ.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã giảm từ từ 5 phòng xuống 4 phòng; trưởng phòng giảm từ 5 xuống 4; phó trưởng phòng từ 14 xuống 6, thực hiện quyết liệt, hiệu quả chỉ tiêu “phấn đấu toàn Ngành mỗi năm thực hiện tinh giản 4% đến 5% biên chế để đến năm 2021 giảm 15% đến 20%” như Kết luận Hội nghị Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 đã ban hành.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tỉnh ủy Bình Phước vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Sau khi kiện toàn, Văn phòng Tỉnh ủy giảm từ 7 còn 5 đầu mối, trưởng phòng giảm từ 7 còn 5, phó phòng giảm từ 16 còn 6 người, biên chế giảm từ 52 xuống còn 47.
Đề án của Văn phòng Tỉnh ủy, sau khi sắp xếp từ 6 phòng như trước đây Văn phòng Tỉnh ủy sẽ còn lại 2 phòng khối Tham mưu – Tổng hợp và Nhà khách. Tổng số hợp đồng lao động sau khi sáp nhập có 58 người. Việc sáp nhập vẫn giữ nguyên đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên; tiếp nhận thêm nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ, văn thư – lưu trữ, lái xe các ban Đảng về Văn phòng Tỉnh ủy nhưng không tăng biên chế.
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện Chỉ thị 17 và Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể nnhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Tỉnh ủy HàTĩnh đã quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh.
Ngày 27-4, Huyện ủy Hoành Bồ đã tổ chức lễ công bố quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: