Tổ chức
HĐND huyện Hoành Bồ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 11 để bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện và kiện toàn chức vụ Ủy viên UBND huyện. Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện Hoành Bồ đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Anh Tú, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Như vậy, sau huyện Cô Tô và Tiên Yên, Hoành Bồ là địa phương thứ 3 trong tỉnh Quảng Ninh thực hiện mô hình bí thư huyện ủy đồng thời là chủ tịch UBND huyện.
Trước những yêu cầu mới, đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng của tỉnh Điện Biên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.
Tại Hội nghị lần thứ sáu, khóa XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt kết quả khá rõ ràng và đáng trân trọng.
Chiều ngày 1-3-2019, Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Quyết định sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh; Quyết định bổ sung đồng chí Phan Hữu Phước, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quyết định chỉ định bổ sung 6 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy từ ngày 1-1-2019. Văn phòng các ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy Yên Bái sáp nhập về Văn phòng Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra.
Sau 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện và để giải quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 29-11-2018 về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU”.
Trường chính trị cấp tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.
Với phương châm: “vừa ổn định tổ chức vừa nhanh chóng tiếp cận, đáp ứng yêu cầu công việc; không vì thay đổi về tổ chức ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chuyên môn, đến nay, các đơn vị hoạt động theo mô hình tổ chức mới đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả”- Đây là khẳng định của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Đề án tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bạc Liêu vừa ra nghị quyết hợp nhất Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành lập Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch; hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ; chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ hợp nhất với Ban Dân tộc, thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo; kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ
Tỉnh ủy Long an vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An chủ trì hội nghị.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: