Tổ chức
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em. Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.
Đổi mới tổ chức và hoạt động của đoàn cấp huyện là nhu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, qua đó đoàn kết, tập hợp, phát huy vai trò và quyền làm chủ của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao uy tín, vị thế, vai trò của đoàn cấp huyện trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.
Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM vừa tổ chức Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại các đơn vị VietinBank, trực thuộc Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM về trực thuộc Đảng ủy VietinBank.
Ngày 17-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Ban Bí thư trao các quyết định nhân sự.
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong những năm qua công tác xây dựng đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được các cấp uỷ, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả.
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, hầu hết các cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể nhận thức đúng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các DN ngoài nhà nước, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, củng cố hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể.
Năm 2016 là năm thứ ba Quảng Ninh thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án theo hướng kiên trì các mục tiêu, giải pháp đã đề ra; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để từng bước hoàn thiện trong quá trình tổ chức thực hiện.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 150/2016/NĐ-CP ngày 11-11-2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng có Kết luận số 12-KL/TU ngày 18-3-2014 về phương hướng sắp xếp tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TP. Hải Phòng. Kết luận đưa ra nguyên tắc về mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị ngoài công lập có vốn dưới 10 tỷ đồng, số lao động dưới 50 người, đảng viên từ 5 đồng chí trở xuống thì thuộc đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn. Kết luận này đã tạo điều kiện thuận lợi để các quận, huyện uỷ của thành phố sắp xếp lại mô hình tổ chức đảng.
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, ngày 29-9, tại trụ sở quận Nam Từ Liêm, Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ đảng Công ty cổ phần Nhà X4. Tới dự có đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Hải, thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: