Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, những ngày qua BHXH nhiều tỉnh, thành phố đã và đang tích cực triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền, Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu chỉ đạo sau Hội nghị trực tuyến


BHXH tỉnh Vĩnh Phúc:

Hết tháng 6, toàn tỉnh có 4.212 đơn vị SDLĐ với 848.522 NLĐ tham gia BHXH, BHYT (tăng 63.273 người so với cùng kỳ năm 2016). Thu BHXH, BHYT được 1.546,8 tỉ đồng (đạt 50,2% kế hoạch năm); tỉ lệ nợ BHXH, BHYT là 60,2 tỉ đồng (chiếm 1,96% so với số phải thu). BHXH tỉnh cũng đã rà soát, bàn giao được 184.850/184.885 sổ BHXH. Bên cạnh đó, thực hiện 13.895 lượt giao dịch điện tử, tương ứng với 145.859 lượt đối tượng trong hồ sơ. Tiếp nhận và chuyển trả 9.973 thủ tục, tương ứng với 96.404 lượt hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm, BHXH tỉnh phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT xuống dưới 1,5% so với số phải thu và vượt 5- 7% các chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng do BHXH Việt Nam giao. Đồng thời, nỗ lực đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tăng cường phòng ngừa lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT, nhất là đẩy mạnh công tác cải cách TTHC và ứng dụng CNTT vào các mặt hoạt động.

BHXH tỉnh Bắc Giang:

Tính đến cuối tháng 6, toàn tỉnh có 2.145 DN tham gia BHXH, tăng 141 đơn vị so với năm 2016. Số người tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh, trong đó có gần 1,5 triệu người tham gia BHYT (đạt tỉ lệ bao phủ 89,3% dân số). Toàn tỉnh cũng tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 1/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn giai đoạn 2016- 2020.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu đạt kế hoạch được giao; tỉ lệ nợ BHXH, BHYT còn 3,1%- thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH, BHYT. Đến hết tháng 6, BHXH tỉnh đã bàn giao được 65.000 sổ BHXH cho NLĐ (bằng 30,9% tổng số sổ cần bàn giao), đạt 103% kế hoạch…

Nhờ quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nên đến nay 100% cơ sở KCB trên địa bàn đã liên thông dữ liệu. Thông qua phối hợp với Sở Y tế, BHXH tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra đối với các cơ sở KCB BHYT vượt quỹ, vượt trần. Đã giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT cho gần 1,3 triệu lượt người với tổng số tiền trên 515 tỉ đồng…

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng cuối năm, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường thu nợ và chống lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện giao dịch điện tử, thanh tra chuyên ngành…

BHXH tỉnh Phú Thọ:

Trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chỉ đạt 48,8% kế hoạch năm. Toàn tỉnh cũng chỉ khai thác thêm được 4.982 người tham gia BHXH bắt buộc, 4.346 người tham gia BH thất nghiệp và 485 người tham gia BHXH tự nguyện. Riêng BHYT hộ gia đình phát triển thêm được 31.520 người tham gia.

Toàn tỉnh cũng truy thu được hơn 27,3 tỉ đồng từ 43 đơn vị, DN nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài. Đặc biệt, đã phối hợp với cơ quan Thi hành án thu hồi được hơn 10,8 tỉ đồng từ 3 đơn vị đã bị khởi kiện gồm: Công ty TNHH ACE, Công ty CP Xây dựng Sông Hồng 26 và Công ty CP Xây dựng và Đóng tàu Sông Lô…

Xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn nhiều thách thức, đặc biệt trong việc khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, nên BHXH tỉnh đã yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc phải tập trung, nỗ lực hơn nữa. Theo đó, tiếp tục tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và đẩy mạnh cải cách TTHC và triển khai giao dịch điện tử; phấn đấu đến cuối năm đạt 25% lực lượng lao động tham gia BHXH, 22% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp và 86,3% dân số có thẻ BHYT.

BHXH tỉnh cũng sẽ chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung đối thoại với NLĐ; tăng cường giám định, kiểm tra các cơ sở KCB nhằm đảm bảo cân đối quỹ KCB BHYT năm 2017...

BHXH tỉnh Yên Bái:

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tốt trong tất cả các lĩnh vực. Theo đó, các chỉ tiêu mà BHXH Việt Nam giao đều vượt chỉ tiêu như: Thu đạt 51%, tỉ lệ nợ giảm 0,22% so với chỉ tiêu đề ra; đã bàn giao trên 17.500 sổ BHXH cho NLĐ (đạt 57% kế hoạch năm). Bên cạnh đó, hiện có 1.440 đơn vị SDLĐ được cài đặt phần mềm giao dịch điện tử; 503.570 hồ sơ được trả đúng hạn và khoảng 24.000 hồ sơ được trả qua Bưu điện.

BHXH tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB đẩy dữ liệu KCB BHYT lên Cổng thông tin giám định BHYT được kịp thời. Qua đó, giúp giám định viên có cơ sở theo dõi, nắm bắt, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm; khắc phục tình trạng bệnh nhân đi khám nhiều lần, nhiều ngày trong cùng một thời điểm.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, BHXH tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thành phố bám sát chỉ tiêu, kế hoạch được giao để tổ chức thực hiện kịp thời. Đồng thời, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương… Đặc biệt, phấn đấu duy trì thành tích là 1 trong 10 địa phương trên cả nước nhiều năm liên tục là đơn vị đứng tốp đầu của Ngành trong thực hiện nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

BHXH tỉnh Đồng Nai:

Trong 6 tháng đầu năm, số thu toàn tỉnh chỉ đạt 47,39% kế hoạch; số nợ BHXH, BHYT vẫn còn cao (trên 65,18 tỉ đồng, chiếm 3,24% số phải thu), trong đó số tiền nợ BHXH từ 6 tháng trở lên chiếm tới 21,48 tỉ đồng… Do đó, trong thời gian này, BHXH tỉnh đã đề nghị LĐLĐ tỉnh khởi kiện tới 8 đơn vị nợ đọng BHXH dây dưa.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan tìm giải pháp tháo gỡ tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, nhất là đối với các DN. Từ đó, thống nhất giải quyết kịp thời các chế độ BHXH cho NLĐ. Đặc biệt, chú trọng triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trọng tâm là triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành đạt vượt các chỉ tiêu dự toán thu năm 2017. Chỉ đạo BHXH các huyện chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; chung sức đồng lòng kéo giảm nợ đọng BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

BHXH tỉnh Quảng Bình:

Tính đến 30/6, BHXH tỉnh Quảng Bình thu được 715,6 tỉ đồng (đạt 47,67% kế hoạch năm). Tổng số nợ BHXH, BHYT là hơn 37,1 tỉ đồng (chiếm 2,47% so với số phải thu). Công tác giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, chính xác, đúng đối tượng. BHXH tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao như: Tình trạng nợ đọng BHXH của các đơn vị, DN đã ảnh hưởng đến việc chốt sổ BHXH; nhiều DN đang trong giai đoạn sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn dẫn đến cắt giảm lao động. Ngoài ra, trong thời gian nghỉ Hè, các trường học cũng tạm dừng hợp đồng đối với những  giáo viên không thuộc biên chế… Chính vì vậy, trong thời gian này, BHXH tỉnh đã chuyển hồ sơ đề nghị LĐLĐ các cấp khởi kiện 111 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT.

Theo BHXH tỉnh Quảng Bình, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, trong 6 tháng cuối năm 2017, BHXH tỉnh sẽ tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; chú trọng kiện toàn hệ thống đại lý thu. Đồng thời, tăng cường thu nợ và khởi kiện những đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài.

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS