Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Công bố Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI
8:23' 2/1/2020

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa công bố Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm giúp các cấp, ngành của thành phố có điều kiện tham khảo xây dựng báo cáo chính trị đại hội đảng bộ của đơn vị; đồng thời từ kinh nghiệm thực tiễn cơ sở đóng góp ý kiến cho dự thảo được hoàn thiện hơn.

Về kết cấu, Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị gồm 3 phần, trong đó phần một là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, cụ thể trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thực hiện các chương trình đột phá của thành phố. Phần hai là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2020 - 2025). Phần ba là bốn chương trình phát triển TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 và đến 2030 gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý TP. Hồ Chí Minh; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng TP. Hồ Chí Minh; Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TP. Hồ Chí Minh; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP. Hồ Chí Minh.

Về tiến độ lấy ý kiến, tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết: Sau khi công bố Dự thảo, trong tháng 2-2020, thành phố tổ chức lấy ý kiến các ban đảng, các bộ, ngành Trung ương; ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở; chuyên gia, nhà khoa học (thông qua Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố); văn nghệ sĩ (thông qua Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố); cán bộ lãnh đạo, quản lý… góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2015 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2020 - 2025). Sau đó, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trình Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố.

Tiếp đó, thành phố tổ chức lấy ý kiến rộng rãi góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI. Cụ thể, trong tháng 2-2020, lấy ý kiến các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu thuộc Đảng bộ thành phố, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trong quý I-2020; đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trong quý II-2020. Trong tháng 5 và 6-2020, tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố.

Trên cơ sở đó, trong tháng 6-2020, tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo (lần 3) Báo cáo chính trị để Ban Thường vụ Thành ủy trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Sau đó, tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo (lần 4) Báo cáo chính trị, trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 7-2020. Tiếp thu ý kiến kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị trình Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố trong tháng 9-2020, để hoàn chỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.


V.Lê

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS