Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức thành công đại hội điểm
11:55' 10/3/2020
Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng có 26 đảng viên sinh hoạt tại 3 tổ đảng. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng khóa mới ra mắt Đại hội.

Chi bộ đã xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan, các quy định, quy chế phối hợp giữa chi ủy và lãnh đạo cơ quan, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảng viên chi bộ thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh 5 năm liền. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã kết nạp 9 đảng viên; hằng năm, 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Nhiệm kỳ tới, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xác định mục tiêu tiếp tục lãnh đạo xây dựng cơ quan đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư họat động. Đồng thời, tăng cường thu hút thêm các nhà đầu tư mới vào Lâm Đồng. Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; đồng chí Đỗ Xuân Kiên, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng được bầu làm Bí thư chi bộ. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Kim Sinh, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao thành tích Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; tin tưởng trong nhiệm kỳ mới 2020-2025 Chi bộ sẽ phát huy tốt truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Lâm Đồng. Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho biết, sau đại hội điểm của Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc theo đúng tiến độ.

Thanh Hồng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS