Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đồng chí Cao Hoàng Sơn được bầu làm Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2020-2022
21:49' 28/3/2020

Chiều ngày 28-3-2020, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2017-2020 tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới.

Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức - cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác đảng vụ… của cơ quan. Chi bộ hiện có 9 đồng chí đảng viên, trong đó có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan sinh hoạt trực tiếp tại Chi bộ. 100% đảng viên trong Chi bộ có trình độ từ đại học trở lên, 88,9% đảng viên có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị.

Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan chỉ rõ, mặc dù nhiệm kỳ vừa qua, đơn vị có sự biến động về nhân sự, cán bộ thiếu và kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban, sự đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, Chi bộ, Công đoàn vụ vững mạnh và thực hiện các nghị quyết Trung ương…

Nhiệm kỳ vừa qua, với khối lượng công việc nhiều, nhiều việc mới, việc khó, phức tạp và đột xuất, Chi bộ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan để kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình làm việc của Chi ủy, Chi bộ và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trong nhiệm kỳ vừa qua Vụ Tổ chức - Cán bộ đã tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho Lãnh đạo Ban, đặc biệt về công tác tổ chức - cán bộ như chủ trì, phối hợp tham mưu với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các vụ, cục, đơn vị trong cơ quan; tham mưu Lãnh đạo Ban ký ban hành quyết định phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026; quy hoạch Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giai đoạn 2021-2026; giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu tuyển dụng cán bộ, bổ sung, tiếp nhận cán bộ và thi tuyển các chức danh cán bộ trong cơ quan...

Với những nỗ lực cố gắng trong nhiệm kỳ vừa qua, hằng năm, tập thể Vụ đều đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc và được tặng Cờ thi đua. Nhiều cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, Vụ vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu"; 100% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan; xây dựng đơn vị, Công đoàn Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao về công tác chuẩn bị Đại hội Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan. Đồng chí đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, dù khối lượng công việc lớn và đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, tuy nhiên, đơn vị có nhiều sự đổi mới trong phương thức và cách làm, chủ động tích cực tham mưu. Trong nhiệm kỳ tới, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần tiếp tục nỗ lực, cải tiến cách làm trước đòi hỏi công việc ngày càng cao hơn trong công tác tham mưu cho Lãnh đao Ban về công tác tổ chức - cán bộ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của toàn hệ thống chính trị; cần tiếp tục tập trung vào công tác tuyển dụng, nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ; chú ý việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cán bộ phù hợp với năng lực và sở trường; cần huy động thêm các chuyên gia có kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng vị trí việc làm…

Đại hội lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ và đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Cao Hoàng Sơn, Phó Vụ trưởng được bầu làm Bí thư chi bộ; đồng chí Trần Thị Phương Thảo được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Trần Hoài Trung được bầu làm Chi ủy viên. 

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

N.Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS